Ders Konuları

Kıyaslamalar / Comparisons

İngilizce konuşurken, birden fazla nesneyi, sayıları, boyutları, gibi özellikleri bakımından birbiri ile kıyaslamak istediğimizde "karşılaştırma sıfatları" kullanırız.