İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
Ders Konuları

already, yet

I have already seen this movie.

I have seen this movie in the past.

I haven't seen that movie yet.

I might see that movie in the future.

İngilizce dilbilgisindeki "already" kelimesi Türkçe'de "zaten, hali hazırda" anlamına gelir. Genelde pozitif cümlelerde kullanılır.  "Yet" ise negatif cümleler ve soru cümlelerinde kullanılır. Ayrıca "already" genelde cümlenin ortasında (fiilden önce), "yet" de sonunda bulunur. 

 

 Have you seen that movie yet?

 

Son Gelen Soru

already (zarf) 1-Already şimdiden ya da belirli bir zamandan öncesini ifade etmek için kullanılır. By the he arrived, the concert was already crowded- (o vardığı zaman, conser önceden dolmuşu ya da kalabalıktı) o varmadan önce eylem gerçekleşmiş. 2-Bir şeyin zaten yapıldığını ve 2.kez yapılmasına gerek olmadığını anlatmak için kullanılır ve bu cümleler daima present perfect yapısında kullanılır. örnek:Would you like some food?No, Thanks, I have already eaten. burada... Cevabı ve devamı için tıklayın >>