İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
Ders Konuları

Comparatives

Comparatives kullanarak cümleye "daha" anlamı yükleyerek karşılaştırma yapabiliriz.

Joe is older than Sue.

That book is heavier than my book.

Steve is older than Joe and Tom.

Sue and Tom are younger than Steve.

 

 

 

Comparative ile iki ismi şöyle kıyaslarız:
özne (1. isim) yüklem

sıfat veya zarfın

comparative hali

than nesne (2. isim)
My house is larger than my son's house.

 

 

 

 

 Adjective Comparative Superlative
Çoğu kısa sıfat veya zarfa "-er" eklenir.

old

fast

tall

small

high

hard

great

older

faster

taller

smaller

higher

harder

greater

oldest

fastest

tallest

smallest

highest

hardest

greatest

Son harfi "e" olan kısa sıfat ve zarflara sadece "-r" eklenir

safe

nice

large

safer

nicer

larger

safest

nicest

largest

Son harfi "y" olan kısa sıfat ve zarflarda "y" kaldırılır, "-ier" eklenir

busy

pretty

funny

busier

prettier

funnier

busiest

prettiest

funniest

Kısa, ancak sonu "sesli+sessiz" ile biten kelimelerde son sessiz harf tekrarlanır.

big

hot

bigger

hotter

biggest

hottest

Bazı sıfat ve zarfların, başına "more" eklenerek, veya sonuna "-er" eklenerek kullanıldığına rastlarız. Her iki yöntem de doğru kabul edilir.

clever

 

 

friendly

 

more clever / cleverer

more friendly / friendlier

most clever / cleverest

most friendly / friendliest

Uzun kelimelerin başına comparative için "more", superlative için "most" eklenir.

important

 

expensive

 

difficult

 

carefully

 

more important

more expensive

more difficult

 

more carefully

most important

most expensive

most difficult

most carefully

Düzensiz bazı sıfat ve zarflar

good

bad

little

much / many

far

 

better

worse

less

more

 

farther / further

best

worst

least

most

 

farthest / furthest

 

 

A Ferrari is faster than a Toyota.
A plane is faster than a boat.
Safety is more important than comfort.
Diamond rings are more expensive than silver rings.

My friend's foot is bigger than my foot.
Her iki kullanım da doğrudur.
His foot is bigger than mine.
Her iki kullanım da doğrudur.

 

 

Joe is older than me.
Birinci cümledeki kullanım günlük hayatta daha sık kullanılır. İkinci cümledeki ise daha resmi (formal) dir.
Joe is older than I am.
Birinci cümledeki kullanım günlük hayatta daha sık kullanılır. İkinci cümledeki ise daha resmi (formal) dir.

 

I am younger than Joe (is).  

 

 

  

Zarfların fiilleri niteleyebildiklerini biliyoruz. Zarflar ile comparative yapacağımız zaman, karşılaştırılan ikinci öğe de mana olarak bir eylem içerecektir. Günlük kullanımda yazılmasa da, formal kullanımda bu eylemi ifade etmek için uygun yardımcı fiil yazılabilir.

Mr. Smith works harder than  (does).

Tom will arrive earlier than Joe (will).

I can run faster than he can.

Son iki maddede bahsettiğimiz konuların farkı: ilk konuda iki farklı ismi karşılaştırdık (Ferrari, Toyota).

İkinci maddede ise, iki kişinin bir eylemi nasıl yaptıklarını karşılaştırdık ( Mr. Smith' in çalışması ile Mr. Brown'un çalışmasını karşılaştırdık)

 

 

 

Sıfat ve zarflardan önce "very" gibi bazı pekiştirme ifadelerinin gelebildiğini öğrenmiştik. Comparative kullanımda "very" kullanılamaz.

He is a very careful driver.

He drives very carefully.

He drives very more carefully than you. (bu cümlede very kullanılamaz.)

Bunun yerine "much", "a lot", "far", "a little", "a bit" gelebilir.

He drives much more carefully than you.

He drives a bit more carefully than me.

He drives far more carefully than his wife.

 

 

 

Comparative cümleler, normal metodlar ile negatif veya soru yapılabilir.

This new house isn't better than our old house.

Is your current car more comfortable than your old car?

 

 

 

Manayı negatif yapmak, yani "daha az üstün" şeklinde bir kıyaslama yapmak için ise "less ….than" veya bu konudan önce öğrendiğimiz "not as...as" kalıpları kullanılabilir. "less", sadece uzun sıfat ve zarflardan önce kullanılır. Kısa kelimeler için "not as....as" tabirini kullanabiliriz.

 This car is less expensive than Ahmet's car.

His latest movie is less interesting than his previous movie.

Today's test is less difficult than last week's.

That test was not as easy as this one.

Watching a game is not as fun as playing.

I drive less carefully than my sister does.

 

I can teach less efficiently than your teacher can.
Bu üç cümlenin de manası hemen hemen aynıdır
I can teach not as efficient as your teacher can.
Bu üç cümlenin de manası hemen hemen aynıdır
I can't teach as efficient as your teacher.
Bu üç cümlenin de manası hemen hemen aynıdır

 

 

 

"More" kelimesinin isimler için miktar bildirebileceğini biliyoruz. Sıfat veya zarf kullanmadan, "more+isim" ile de bir karşılaştırma yapabiliriz. Cümlenin devamına "than" eklemeyi de unutmayalım.

I need moremoney than I have.

There are more books in this library than there are in our school.

 

 

 

Anlam eksikliğine sebep olmamak için, "than" kelimesinden sonra yeterince bilgi verelim:
She likes her son more than her husband. (belirsiz) 

 

She likes her son more than her husband does.

She likes her son more than she likes her husband.

 

 İngilizce "than" kelimesi, Türkçe "-den, -dan" ekine ses ve anlam bakımından çok benzer.

O ben "den" akıllıdır. He is smarter "than" me. cümlelerine dikkat edin.

 

Bu ifadelerde de iki comparative kullanılarak, iki eylem arasında bir ilişki tesis edilmiş.

 

The more you study, the better your grades will be.

The more you exercise, the easier you will loose weight.

Son Gelen Soru

beğeni Önemli bişi değil unutmayın ki bizim sitemiz hep sizin yanınızdadır Cevabı ve devamı için tıklayın >>