İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
Ders Konuları

Stative Passive

İsim cümlelerinde, "be" yardımcı fiilinden sonra sıfat gelebilir.

I am strong.

He is healthy.

Ahmet is very tall.

The window is large.

Bu kullanımda sıfat, özneyi nitelemiş oluyor.

 

 

 

İngilizce edilgen cümlelerdeki "be + v3" kullanımına,  isim cümlelerinde de rastlarız. Bu yönteme "stative passive" denir. İşlev ve mana olarak, "be+sıfat" kullanımına çok benzer.

The window is shut.

The ring was lost.

The window is broken.

Someone broke the window in the past. At the moment, the window is broken.

 

 

 

Bu yöntemde passive kullanım bir eylemden çok, öznenin içinde bulunduğu durumu belirtiyor. Zaten bu nedenle "stative" diye isimlendiriliyor. Bu kullanımda "by phrase" kullanılmaz. Bazı durumlarda, stative passive den sonra "preposition + nesne" da gelebilir.

He is interested insports.

Jack is married toJill.

My boss is pleased withmy work.

 

Bu şekilde, sık kullanılan tabirler:
bored (with, by) exhausted (from) pleased (with)
broken finished (with) prepared (for)
closed frightened (of, by) satisfied (with)
crowded (with) gone (from) scared (of,by)
disappointed (in, with) hurt shut
divorced (from) interested (in) terrified (of, by)
done (with) involved (in, with) tired (of,from)
drunk (on) lost worried (about)
engaged (to) made of  
excited (about) married (to)  

 

The guy was drunk.  The guy was drunk on wine.
I am done. (I finished my work).  I am done with my homework. (I finished my it).
The child is lost.  
The table is made of wood. The table is made.

 

 

 

Bir başka benzer kullanım da "v-ing" iledir. "v-ing" de adjective olarak kullanılabilir,  ancak mana ve kullanımda "be+v3" formundan farklıdır.

That moviedisappointsme. (active)

Iam disappointed withthat movie.(passive);

That moviewas disappointing. (Active, with "v-ing" as adjective)

"v-ing" ile "v-ed" arasındaki kullanım farkı bu şekildedir. "v-ed" öznenin durumunu belirtiyor, "v-ing" ise bu durumun sebebini bildiriyor.

 

 

 

Active ve passive olmalarından da anlayabileceğimiz gibi özne:

"v-ed" kullanımında eylemden etkilenen,

"v-ing" ise eylemi yapan, yani eyleme sebep olandır.

I am tired from cycling.
Öznenin yorgun olduğunu belirtiyor. Özne (Şahıs) yorma eyleminden etkilenmiştir.
Cycling is tiring.
Yorucu bir eylem olduğunu belirtiyor. Özne (bisiklete binmek) gerund halindedir. Yani isimdir. Yorma eylemini de bu özne yapmıştır.

 

 

 

Bu kullanımların, adjective görevinde olduğunu söylemiştik. Yani isimlerden önce de kullanılabilirler.

The story was very exciting. It was a very exciting story.
The shop was very crowded. It was a crowded shop.
That was a satisfying meal.  

Son Gelen Soru

Have/Get something done http://ingilizcedersleri.com/make-have-get.html ayrıca bu linkten causatives konusunda detaylı bakabilirsiniz. Cevabı ve devamı için tıklayın >>