İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
Ders Konuları

Get Kullanımı / Using Get

Bazı adjective'ler, "get + adj." şeklinde "get" fiiliyle beraber kullanılabilirler. Bu kullanım, adjective in verdiği anlama doğru gitmek, o hale gelmek gibi anlamlar verir. İngilizce dilbilgisinde çok yaygın bir kullanım olan ve Türkçede olmayan bu kullanımı, örnekler ile daha iyi anlayacağız.
The temperature is 40 degrees. I am getting hot.
I wasn't hot before, but now, I am beginning to feel that it is hot.
It is 12 o'clock. I am getting hungry. Let's have lunch.
I am starting to feel hungry.
I couldn't come to the party, because I got busy.
I wasn't busy at first, but later, I became busy.
You shouldn't walk under the rain. You will get wet.
You will become wet.

 

 

Bu yöntemle, sık kullanılan tabirler:

angry dry late tall close rich
anxious empty light thirsty cold sick
bald fat mad warm dark sleepy
better full nervous well hot  
big hot old wet hungry  
busy heavy quiet worse interested  

 

 

It is getting dark. And it is getting late. We should return home immediately.

When I get old, I will probably get bald and get fat too.

 

 

 

Örneklerden de görüleceği gibi, bu yöntemi farklı tense lerde kullanabiliriz. Az önce öğrendiğimiz "stative passive"ler de işlev ve kullanım olarak adjective gibi olduklarından, onları da "get" ile kullanabiliriz.

Did you get drunk last night?

Did you get drunk on beer last night?

 

That man got arrested for theft.

You must get dressed now or you'll miss the school bus.

My parents got married 45 years ago.

 

 

Bu yöntemle, sık kullanılan tabirler:

arrested done frightened killed tired
bored dressed hurt lost worried
confused drunk interested married  
crowded engaged invited scared  
divorced finished involved sunburned  

 

Son Gelen Soru

Anlamadaım Get kullanımı başlı başına derya deniz bir kavram.Konuşma ingilizcesinde de sık duyuyoruz.Kendi başına kelime manası " almak,ele geçirmek,elde etmek,bulmak(birşey aradığında bulunca I got(buldum) gibi biçok konuda kullanılıyor.Sıfatlarla kullanılınca sıfatın gittikçe devamlılık gösterdiğini görürüz. Örneğin I am getting old(gittikçe yaşlanıyorum)..You are getting fat(gittkçe şişmanlıyorsun) gibi..Yine pharasal verblerde çok sık görürüz..Get down... Cevabı ve devamı için tıklayın >>