İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
Ders Konuları

Sıfatlar / Adjectives

Sıfatların kullanımı ile isimleri niteleme :

Türkçeden de bildiğimiz gibi, sıfatların İngilizce dilbilgisindeki kullanımı isimleri  niteleyecek şekildedir.  Sıfatlar, isimleri nitelerken, manayı hafifçe değiştiren sözcüklerdir. Genellikle isimlerden önce gelirler.

It is a long road.
Ferrari's are fast cars.
The new student was crying.

 

 

 

Bir ismi, bir sıfat dizisi, yani birden fazla sıfat da niteleyebilir. Sıfat dizilerinde araya virgül konabilir.
She has a lovely white long dress.
There was a big, round, table in the middle of the dining room.

 

 

 

Asla çoğul yapılmazlar!
I want three apples.
I want three red apples.
I want three fresh red apples

 

 

 

(be, go, look, taste, get) gibi bazı durum ifade eden fiillerin yüklem olarak kullanıldıkları cümlelerde, bu fiillerden sonra gelebilirler. Bu kullanım ile özneyi nitelemiş olurlar.
I feel great.
You are very beautiful.
You look very beautiful.
That man is good.
My car is very fast.
That cake looks tasty.

 

 

 

Sıfat dizilerinde bir sıralama takip edilebilir.

 

Determiner Opinion Size Age Shape Colour Material Origin Noun
(-a,-an,the) nice small old square black plastic british toy

 

It was an ugly huge gray wolf.
I need a large new round red cotton table cloth.

 

 

 

Bazı sık kullandığımız sıfatlar:

 

sayılar one, two, second, fifty...
nicelik some, all, any...
nitelik colour, size, smell...
possessive my, your, his, her...
demonstrative this, that..

 

 

 

 

Eğer bir isim için iki tane renk sıfatını beraber kullanacaksak, araya "and" ekleriz. Ancak diğer durumlarda and kullanılmaz.
 She has a naughty black and white cat.

 

 

 

Bazı durumlarda isimler, sıfat görevi alabilirler.

We went to a car dealer afterwards.
There is a barber shop in the corner.
The flower shop is next to the post office.

 

 

 

Bazı fiiller, sonuna "-ed" veya "-ing" ekler getirilerek sıfatlaştırılırlar.
I've just ran 5 kilometers, I am exhausted.
Running 5 kilometers is exhausting.
He was surprised to see me.
The movie was very interesting.