İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
Ders Konuları

Simple Future

 

özne will
be +  v3  
The killer
will be sent
to prison.

 

 

The refree will start the game soon.

The game will be started by the refree soon.

 

 

 

Soru cümlesi kurarken, yardımcı fiilin "will", fiilin de "be + v3" olduğunu düşünerek sıralama yapmalıyız.

Will the game be started by the referee?

Won't the game be started soon?

When will the students be given a test by the teacher?

 

 

 

be going to

They are going to plan their holidays.

Their holidays are going to be planned.

 

The TV show is going to reveal the mystery tomorrow.

The mystery is going to be revealed tomorrow.

 

İngilizce konuşma dilinde" will" ve "going to" ile kurulan cümlelerin biribirinden anlamca farkları yoktur.  Her iki yapıda da -be fiili yalın haldedir.