Ders Konuları

Modalların Passive Kullanımı / Passive Usage of Modals

İngilizce edilgen yapı, modallarda da kullanılır. Modallar; modal cümleciğinden sonra "be  +   v-ed" eklenerek passive yapılabilir.