Ders Konuları

the same as, similar to, different from

 

 

This pencil is the same as your pencil.

The new buses are similar to the old ones.

My new bicycle is different from my old bike.

 

 

a-b-c-d-e

A is the same as E.

A is similar to B.

D is different from C.

A and E are the same.

A and B are similar.

D and C are different.

B is not the same as D or C.

C is not similar to E.

A and B are not different.

D and C are not the same.

A, E and B are not similar to C.

A is not different from E.

 

 

 

 

Bu yöntem ile kıyaslama, açıklama bile gerektirmeyecek kadar basit görünüyor... İngilizce konuşurken "birbirlerine benzerler, birbirlerinden farklıdırlar, birbirlerinin aynısıdırlar" gibi ifadeler bu şekilde oluşturulur.

 

"the same" ile "as" arasına bir isim girebilir.

My shirt is the same colour as yours.

Ahmet's father is the same age as mine.

Son Gelen Soru

as ............. as ve than yapısı cevabınız doğru B. eğer iki nesne arasında karşılaştırma yapıyorsanız kullandığınız sıfata '-er' ekini getirip ardından 'than' yazmanız gerekir. Burada short-kısa sıfatını kullanmışsınız yani doğru cevap 'sinem is shorter than emel'. Cevabı ve devamı için tıklayın >>