İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
Ders Konuları

Past Perfect Tense

I had arrived after you left. We had studied before we started playing.

 

past-perfect-tense-chart

 

 

Past perfect tense için, "geçmişin evveli" diyebiliriz. Geçmişteki bir olayı veya bir vakti referans alırsak, bu referansın daha öncesini past perfect kullanarak anlatırız. Aslında İngilizce dilbilgisindeki bu yapı, Türkçedeki birleşik zaman kullanımlarına biraz benzer (-di li geçmiş zamanın rivayeti (-mişti) "gelmişti" gibi).

 

 

Geçmişteki tek bir olaydan bahsedeceğimizde simple past kullanırız. Past perfect ise tek başına kullanılmaz. Genelde, günlük hayatta geçmişte yaşanan farklı eylemlerden bahsederken kullanırız. Mesela bir eylem simple past tense ile anlatıldıysa, ondan daha önceki başka bir eylem de bu tense ile anlatılabilir. Kısacası, bu tense her zaman referansı ile birlikte kullanılır.

Bu tense, kullanım olarak, present perfect tense ile benzerdir. Tek farklılık, have/has yerine, sadece had kullanılır.

özne yardımcı fiil olarak had yüklemin üçüncü hali v3  
I had seen that movie before you did..
He had seen that movie before you did.

They hadlived in this city before 1994.

Had he talked to you before you left home?

I hadn'tstarted my project before 10 o'clock last night.

 

 

 

 

"'d" olarak kısaltılır.
We'd watched the news before you called.

 

 

 

"Before, after, when" gibi bazı bağlaçlar ile kullanılır.

We had already left the town when the sun was rising.

I have just eaten supper. Earlier, I had slept a little.

The fire had already stopped when the fire fighters arrived.

We had already completed the exam when she was starting.

Son Gelen Soru

Fillerin 3 hali http://www.englishpage.com/irregularverbs/irregularverbs.html bu adreste hepsini bulablırsın.iyi çalışmalar. Cevabı ve devamı için tıklayın >>