İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
  •  
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
Ders Konuları

Adjective Clause

Bu konu, genellikle öğrencilerin ingilizce derslerinde biraz zorlandıkları bir konudur. Adım adım öğrenmeye çalışırsak, çalışmalarımız daha verimli olacaktır. Adjective clause, bir çeşit "dependent clause" dediğimiz ilgi zamirleridir.  "Relative clause" da denir. Cümleler içinde, isimleri niteleyen söz öbekleri olarak tanıtabiliriz. Bu ünitede, isimleri bir kelimelik sıfatlar yerine, daha uzun ve kendi içinde "clause" olan sıfatları ile nitelemeyi öğreneceğiz.

 

 

I have a friend. He is a university student.
İkinci cümledeki öznemiz (he), birinci cümlemizdeki nesne ile aynı kişidir. Bu iki cümleyi birleştirecek olursak:
I have a friendwho is a university student.
İkinci cümlecik -adjective clause- birinci cümledeki bir ismi (friend) nitelemiş oldu.

 

 

"I have a friend" independent clause, yani tam bir cümledir. İki cümlede ortak özne vardır.

"who is a university student" tek başına biri independent clause değildir, çünkü öznesi ilk cümlededir.

 

Çeşitli soru kelimeleri (who, which..) ve "that" kelimelerini kullanarak cümleleri birbirine bağlayabiliriz. Böylece cümledeki bir isim için, daha geniş açıklama yapmış oluruz.

Son Gelen Soru

zarf ve sıfat (adverb ve adjective) İngilizcede sıfat'dan türetilmiş zarflarla çok karşılarız. Örnek: Great-Greatly, polite- politely, beautiful- beautifully, strange- strangely gibi. -Anlaşılmasını kolaylaştırmak için bu tür zarfları sıfat+bir biçimde ya da sıfat+bir şekilde gibi algılamak lazım -Bir şeyin nasıl meydana geldiğini ya da nasıl yapıldığını anlatmak için adverb(zarf) kullanırız adjective (sıfat) değil. örnek: ı have always "greatly" enjoyed his songs. (Onun şarkılarından... Cevabı ve devamı için tıklayın >>