İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
Ders Konuları

may, might

İzinlerde may kullanımı :

"Can" kullanarak izin isteyebileceğimizi ve izin verebileceğimizi söylemiştik. Bazen ingilizce konuşma dilinde daha da kibar bir şekilde izin isterken ve verirken "may" sözcüğü kullanılır.

Teacher:   You may leave the classroom after you complete the test.
Ahmet:    May I leave the classroom now? I want to complete the test later.
Teacher:   No, you may not. You may only leave after the test.

 

 

 

Dikkat: Nazikçe izin isterken her zaman birinci şahıs kullanılmalıdır. Zaten diğer şahıslardan bir şey yapmalarını istemek, izin değil rica olacaktır.

May I use the phone
May you use the phone?

 

 

 

İhtimallerde may :

May kelimesi ayrıca ihtimal ifade etmek için de kullanılır. Might da aynı manada ve aynı şekilde kullanılır.

-Where is George?
-He may be in the library.

 

 I may walk to the mall, or I can take a cab.

Ahmet didn't come to class yesterday. He may have been ill. (past)

I might go to a movie this afternoon. He might be home.

The dog ran away last night. It might have bitten someone. (past)

 

 

 

May ve might için olumsuz haller "may not" ve "might not" şeklinde kullanılır. Kısaltma uygulanamaz!

He may not get out of the hospital today.
They might not arrive today.

They might not have left the hotel yet. (past)
That news might not be true.

 

 

 

Unutmayalım ki manaları hemen hemen aynı olsa da "may be" ile "maybe" farklıdır. Maybe, adverb olarak kullanılır, "possibly" yani "muhtemelen" manasına gelir. "may be" öbeğinde ise, "be" yardımcı fiildir.
Maybe you are right.
You may be right.

Son Gelen Soru

Can ve may eğer olasılık anlamında kullanılıyorsa 'can' kullanılır. Cevabı ve devamı için tıklayın >>