İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

ATMOSFER KATMANLARI

 

 

ATMOSFER KATMANLARI

 


Atmosferde farklı isimlere sahip olan, her biri farklı görev üstlenen ve yeryüzünü çevreleyen gaz yani atmosfer katmanları vardır. Atmosfer katmanlarını ana katmanlar, ara katmanlar ve kimyasal katmanlar olarak 3 gruba ayırabiliriz. Ana katmanda 5 tane, ara katmanda 2 tane, kimyasal katmanda ise 2 tane olmak üzere toplamda 9 adet atmosfer katmanı vardır. Bu konu başlığı altında atmosfer katmanlarını, İngilizce karşılıklarını ve kullanımlarına ait örnekleri inceleyeceğiz. Aşağıdaki atmosfer katmanları listesine bir bakalım.

Ana Katmanlar:
Troposfer = Troposphere
Stratosfer = Stratosphere
Mezosfer = Mesosphere
Termosfer = Thermosphere
Ekzosfer = Exosphere

Ara Katmanlar:

İyonosfer = Ionosphere
Magnetosfer = Magnetosphere

Kimyasal Katmanlar:
Homosfer = Homosphere
Heterosfer = Heterosphere

Örnek:
A: What are the names of the intercalation?  Ara katmanların isimleri nelerdir?
B: Their names are Ionosphere and Magnetosphere.  İsimleri İyonosfer ve Magnetosferdir.
A: Where does the Ionosphere located.?  İyonosfer nerede bulunur?
B: Ionosphere is located between Exosphere and Magnetosphere.  İyonosfer, Egzosfer ve Magnetosfer arasında bulunur.

A: What is the temperature in the Ionosphere layer?  İyonosfer katmanında sıcaklık kaç derecedir?
B: The temperature is about 200˚C.  Sıcaklık yaklaşık 200˚C’dir.