İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

İsimlerde Tekil, Çoğul / Singular, Plural Nouns

 

 

 

 Tekil isimler nasıl çoğul isimler haline gelir?

İngilizce tekil isimleri çoğul yapmak için sonuna "-s" çoğul takısı eklemeliyiz.

 

apple apples   house houses
car cars   window windows
street streets   hat hats

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekil hal

Çoğul hal

Çoğu isim, sonuna sadece "-s" getirilerek çoğul hale dönüştürülebilir.

train
balloon
road
orange
tree

trains
balloons
roads
oranges
trees

"Sessiz harf+y" ile biten kelimelerde, "y" harfi kaldırılarak "-ies" eklenir.

lady

party

ladies

parties

"Sesli harf+y" ile biten kelimelerde de sadece "-s" eklenir.

key

boy

keys

boys

Sonu "-sh, -ch, -s, -x, -o, -f, -ef" ile biten kelimelere "-es" eklenmelidir.

tomato

potato

dish

class

box

match

knife

shelf

wolf

church

bus

tomatoes

potatoes

dishes

classes

boxes

matches

knives

shelves

wolves

churches

buses

Bazı "-o" ile biten kelimelere sadece "-s" eklenir

piano

radio

photo

pianos

radios

photos

Sonu "-z" ile biten kelimelere "-zes" eklenmelidir.

quizz

quizzes

Bazı isimler de düzensizdirler.

child

mouse

tooth

man

woman

ox

person

goose

sheep

fish

children

mice

teeth

men

women

oxen

people

geese

sheep

fish

 

 

 

Bazı isimler de her zaman çoğul olarak bulundukları için, tekil halleri kullanılmaz.

 

glasses shorts mathematics scissors
trousers socks news  

Son Gelen Soru

F HARFİ İLE BİTEN KELİMELER Knife,shelf kelimelerinde çoğul olduğu zaman -es takısı geliyor ama -f harfi -v'ye dönüşüyor bu bir kural mı? Cevabı ve devamı için tıklayın >>