İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

Olumsuz Hal / Negative Form

 

Türkçede isim cümlelerinde olumsuzluk ifade etmek için "değil" kelimesini kullanırız. İngilizcede ise, onun yerine "not" olumsuzluk kelimesini kullanırız. Peki bu kelimeyi nasıl kullanmalıyız?  
-Are you a bird?
-No, I am not a bird.

 

-Are you tired?
-No, I'm not.

 

Örnekte de göreceğiniz gibi, isim cümlelerini olumsuz yapmak için, yardımcı fiilden hemen sonra "not" kelimesi cümleye eklenmelidir.

 

 

 

Gayet basit... Artık sorulara hem olumlu, hem olumsuz cevap verebiliriz.

 

-Is today Friday?
-No, it is not. It's Saturday. 

 

A mouse is not big.
A mouse isn't big.
Not kelimesi de görüldüğü şekilde, yardımcı fiile birleştirilip "n't" şeklinde kısaltılabilir. Dikkat: bu kural "am" yardımcı fiilinden sonra uygulanamaz!!
Turtles are not fast.
Turtles aren't fast.
Not kelimesi de görüldüğü şekilde, yardımcı fiile birleştirilip "n't" şeklinde kısaltılabilir. Dikkat: bu kural "am" yardımcı fiilinden sonra uygulanamaz!!


"I am not hungry"  "I'm not hungry" şeklinde kullanımlar doğrudur. Ancak "am" ile "not" birleştirilerek kısaltılmaz.

 

 

 

 

Olumsuz cümlelerde, "not" her zaman yüklemle birlikte kullanılır.

Olumsuz cümleleri soru haline dönüştürmek için yine aynı kuralı uygularız, yani yüklemi başa alırız.

 

-Are you a policeman? Sen polis memuru musun?
-Aren't you a policeman? Sen polis memuru değil misin?

 

Isn't it a pencil?
Aren't they cars?