İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

Kısaltmalar / Contractions

 

"am", "is", "are" çok sık kullanıldığı için, kısaltılabilir. Bu fiillerde kısaltma yöntemi de şöyledir.

I am a teacher

I'm a teacher

 

He is a doctor

He's a doctor

She is a teacher

She's a teacher

It is an apple

 

It's an apple

 

We are students

We're students

You are students

You're students

They are students

They're students

 

 

 

 Zamirlerde kısaltmalar nasıl kullanılır gördük. Sadece zamirler kullanılınca değil, ismin kendisi kullanılınca da kısaltma uygulanabilir. İsimlerde kısaltmalar şu şekildedir:

The Sun's hot.

Window's open.

What's your name?

I'm Mehmet        veya        My name's Mehmet.
Özne sadece ve tek başına 'I' olduğu durumlarda yardımcı fiil 'am' olur.

Where're you from?

Tony's a student.