İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

Olumsuz Hali / Negative Form

Geniş zaman negatif form :

Simple present tense ile kurulmuş İngilizce bir cümleyi negatif hale getirmek için, aynı önceki konularda gördüğümüz gibi "not" kelimesini ekleriz. Sadece tek bir farkla... Tıpkı "am", "is", "are" sözcüğünü yardımcı fiil olarak kullandığımız gibi, burada da "do" fiilini yardımcı olarak kullanacağız.  Olumsuzluk eki olan " not " kelimeciğini de, hemen yardımcı fiilden sonra kullanacağız.

I go to school.

 

 

I do not go to school.

Not kelimesi kısaltılabilir;

I don't go to school.

     

We like chocolate.

We do not like chocolate.

We don't like chocolate.

 

 

 

I play football.

 

I don't play football.

 

He plays basketball.

He doesn't play basketball.

She plays volleyball.

She doesn't play volleyball.

It plays a nice song.

It doesn't play a nice song.

My radio plays a nice song.

 

My radio doesn't play a nice song.

 

We play tennis.

We don't play tennis.

You play baseball.

You don't play baseball.

They play musical instruments.

They don't play musical instruments.

 

 

 

Dikkat: Cümlede yardımcı fiil bulunduğu zaman, bütün tense ekleri ve halleri yardımcı fiile uygulanır, daha sonra olumsuzluk eki veya kelimesi kullanılabilir. Ve yüklem yalın halde kullanılır! 

My father drives very fast.

My father doesn't drive very fast.
İlk cümlenin yüklemi "drive"dır. Üçüncü tekil şahıs ile kullanıldığı için "-s" eklenmiştir. Cümleyi negatif yapmak için "do" yardımcı fiilini eklediğimiz zaman, hem "-s" takısı, hem de olumsuzluk takısı "do" yardımcı fiiline eklenir. Bu durumda yüklem olan "drive" yalın halde kullanılmalıdır.

 

 

I do my homework after school.

I don't do my homework after school.

 

 

I do my homework. I don't do my homework.
My mother does the dishes. My mother doesn't do the dishes.
do fiilinin, yüklem olarak kullanılması sizi şaşırtmasın. Olumsuz yapmak için dışarıdan bir "do" eklememiz, ve tense ekleri ile olumsuzluk ekini ona eklememiz gerekir.