İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

Exercise Sentences

 

 

 
Yılda dört mevsim vardır. There are four seansons a year. Yıldah dört mave-seem vahr-dır.
İlk mevsim bahardır. The first season is spring. Eelk mave-seem bah-hahr-dır.
Yaz ikinci mevsimdir. Summer is the second season. Yahz eekeen-jee mave-seem-deer.
Üçüncü mevsim sonbahardır. The third season is autumn. Ewchewn-jew mave-seem sohn-bah-hahr-dır
Kış dördüncü mevsimdir. Winter is the fourth season. Kısh dör-dewn-jew mave-seem-deer.
 
 
 
Mevsim season mave-seem Fırtınalı stormy fır-tınahlı
Fırtına storm fır-tınah Kar snow car
Rüzgar wind rewz-guyahr En iyi ane-eeyee the best.
 
 
 
Buz ice booz Sıkıntılı oppressive sıkın-tılı
Yaş age yahsh Bahar spring bahhahr
Hava Weather, air hah-vah Yaz summer yahz
Hayat life hah-yaht Sonbahar autumn Sohn-bahahr
Bulutlu cloudy boo-loot-loo Kış winter kısh
Yıldız star yıl -dız Geçen past guay-chane
Gök sky guök Gelecek next gay-lay jayk
 
 
Güneş mevsimi yazdır. Summer is the season of sun.
En iyi mevsim bahardır. The best season is spring.
Bahar çicek mevsimdir. Spring is the season of flowers.
Sonbahar yağmur ve rüzgar mevsimidir. Autmn is the season of snow and wind.
Kış kar ve buz mevsimidir. Winter is the season of snow and ice.
Bulutlar da göktedir. The clouds also are in the sky.
Hava sıcaktır. The weather is hot.
Hava soğuktur. The weather is cold.
Hava güzeldir. The weather is fine.
Hava açıktır. It is cloudless.
Ay ve yıldızlar göktedir. The moon and the stars are in the sky.
Hava bulutludur. The weather is cloudy.
Hava sıkıntılıdır. The weather is cloudy.
Havasız bir odada hayat yoktur. There is no life in a room without air.
Kaç yaşındasınız? How old are you?
21 yaşındayım? I am 21 years old.
Geçen yıl 20 yaşındaydım. Last year I was 20 years old.
Gelecek yıl 22 yalında olacağım. Next year I shall be 22 years old.
Bu ay; geçen ay; gelecek ay. This month; last month;next month.
Bu hafta; geçen hafta; gelecek hafta. This week;last week; next week.
 

 

 

 

 
Exercise 16. - Complete the following sentences.
 
Yılda ....... mevsim vardır.
Birinci ay .......... tır.
Beşinci ay ........ tır.
Soğuk hava mevsimi ........ tır.
Sıcak hava mevsimi .......... dır.
Çiçek mevsimi .......... dır.
Bahar en ........ mevsimdir.
Bu ay nisandır; geçen ay ......... tı.
Bu ay Ekimdir; gelecek ay .......... olacak.

 

 

 

 

 

Selamlaşma ----- Greetings.

 

 

Günaydın Good morning. guewn-ahy-dın
İyi günler Good days ee-yee guewn-ler
İyi akşamlar Good evening. eeyee-ahk-shahm-lahr
İyi geceler Good night. ee-yee guay-jay-ler
Allaha ısmarladık Good-bye ahlahah ıs-mahr-lahdık

 

When parting company, usage requires that the one of those leaving say :"Allah'a ısmarladık" (literally : we recommend you to God )
whilst the one or those remaining answer: "Güle güle " (joyfully, laughingly).

 

 

Tatiller ------- Holidays.

 

Bayram Festive day bahy-rahm
Tatiller Holiday tah-teel-ler
Yılbaşı New Year's day yıl-bah-shı
Yıldönümü Anniversay yıl-dönew-mew

 

 

 

Yemek ---- Meals.

 

 

Yemek Meal yay-make
Kalvaltı ( Breakfast cah-vahl-tı
Öğle yemeği Lunch öy-lay-yay-may-ğee
Akşam yemeği Dinner, supper ahk-shahm yay-may-ğee

 

Son Gelen Soru

bu egzersizler çok güzel bu egzersizler çok güzel,, Bu tip kalıpları ezberlemek çok işime yarar.. Cevabı ve devamı için tıklayın >>