İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

Geniş Zaman / Simple Present Tense

 

Geniş zaman :

Fiil cümleleri ni, yüklemleri fiil olan, yani bir eylemden bahsedilen cümleler olarak tanımlamıştık. Ayrıca İngilizce cümlelerde dizilimin "özne", "yüklem", "tümleç" şeklinde olduğunu da söylemiştik. Şimdi yapmamız gereken, yüklem yerine bir fiil koymak.

Iama doctor.
Iworkin a hospital.

 

He works at home.
She works 8 hours a day.
The bird sings a very good song.

We work in a school.
You work in an office.
They work in Adana. 

 

 

 

 

I

 work (v)

 

in İstanbul

 

 He
She
It

 works (v-s)

 We
You
They

 work (v)


 

1. tekil ve çoğul şahıslarda (yani isim cümlelerinde "am" ve "are" ile kullandığımız şahıslarda) fiil yalın hali ile kullanılır. 3. tekil şahıslarda (yani isim cümlelerinde yardımcı fiil olarak "is" kullandığımız şahıslarda) ise, fiilin sonuna "-s" eki getirilir.

 

"-s" ekini getirirken, bazı özel durumlara dikkat etmemiz gerekir. "-s" eki isimlerde çoğul eki olarak kullanıldığını öğrenmiştik. Buradaki kullanımında da aynı ses değişimleri kuralları uygulanır. Zaten cümle kurdukça, bu kullanımlar kolayca aklınızda kalacaktır.


 

 
 

 

Çoğu fiilin sonuna sadece "-s" getirilebilir. play
see
grow
drive
walk
hear
plays
sees
grows
drives
walks
hears
"Sessiz harf+y" ile biten kelimelerde,
"y" harfi kaldırılarak "-ies" eklenir.
study
cry
fly
studies
cries
flies
"Sesli harf+y" ile biten kelimelerde
sadece "-s" eklenir.
pay
buy
pays
buys
Sonu "-sh, -ch, -ss, -x" ile biten kelimelere
"-es" eklenmelidir.
push
wash
teach
watch
kiss
fix
pushes
washes
teaches
watches
kisses
fixes
Bu sık kullanılan fiiller de düzensizdir.

have
do
go

has
does
goes

 

 

 

 

 

Simple present tense kullanımı bu şekildedir. Peki hangi durumlarda kullanmalıyız?

 

Simple present tense, Türkçedeki "geniş zaman" ile hemen hemen aynıdır. Bu tense'i genel doğruları, bilimsel gerçekleri, her gün düzenli yapılan aktiviteleri anlatmak için kullanırız. Ayrıca tanımlama ve açıklamalarda, sunuculuk (anında aktarım) gibi durumlarda veya gelecek için yapılmış kesin planlar hakkında da bu tense kullanılabilir.

 

Zamanı bir çizelge olarak gösterecek olursak:

 

 

simple-present-tense-chart

 

 

Bu noktalar eylemleri gösterir. Hem geçmiş, hem gelecek hem de içinde bulunduğumuz zamanlarda yapılan eylemleri simple present tense ile anlatırız.

 

The earth is round.

bilimsel gerçek

Water boils at 100 degrees.

bilimsel gerçek 

Ahmet is tall.

genel doğru

My father works in Ankara.

genel doğru 

I get up at 7:30 every day.

her gün düzenli yapılan aktivite 

Beckham kicks a nice shot.

sunuculuk 

The train arrives at 4 o'clock

kesin planlanmış aktivite

The meeting starts after lunch

kesin planlanmış aktivite

 

 

 

 

Hello, My name is John. I am a teacher. I work in a big school. My wife wakes me up everyday at at 6 o'clock. I get up, get dressed and eat my breakfast in half an hour. Then, I drive my kids to their schools. Then I go to my school. The first lesson always starts at 7 o'clock in my school. I work 6 hours every work day. I spend my weekends with my family. We sometimes go and visit our friends. I love my family and I like my job.

 

 Bu paragrafı, şu anda kadar öğrendiklerimizi pekiştirmek için şimdi de başka birinin ağzından yazalım.

 

The man's name is John. He is a teacher. He works in a big school. His wife wakes him up everyday at 6 o'clock. He gets up and gets dressed and eats his breakfast in half an hour. Then he drives his kids to their schools. Then he goes to his school. The first lesson always starts at 7 o'clock in his school. He works 6 hours every work day. He spends his weekends with his family. He sometimes goes and visits his friends. He loves his family and he likes his job.

Son Gelen Soru

Edat 'Beat' fiili geniş zaman 3.tekil şahısta S takısı almıyor neden? Cevabı ve devamı için tıklayın >>