İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

Yardımcı Fiil "to be"

Dikkatinizi çekti mi, tanışma diyaloglarında verdiğimiz cümlelerin hepsinde "am", "is", "are" kelimelerinden bir tanesi mutlaka bulunuyordu. Nedir bunlar?

 

 

Bu kelimecikler, isim cümleleri içerisinde yüklem olarak kullanılırlar. Bunlara yardımcı fiiller denir. Tıpkı Türkçede isim cümlelerinin sonuna eklediğimiz -dır, -dir gibi, cümleye "olmak" manasını katar.
yani fiil içermeyen, bir eylem belirtmeyen cümlelerdir.
Örnek isim cümlesi: He is my friend.      O, benim arkadaşımdır.
Gördüğünüz gibi fiil içermiyor. Yüklem görevi "-dır" ekindedir.

a, "olmak" kelimesinin tam karşılığı İngilizcedeki "be" fiilidir. İsim cümlelerinde, "be" fiili özneye göre "am", "is", "are" şekillerinden birini alarak yüklem olur. Yani aslında fiili olmayan cümlelerde "yardımcı fiil" olarak kullanılır. "Yardımcı fiil" konusu önemlidir. İlerleyen konularda hem farklı yardımcı fiillerle, hem de "be" yardımcı fiilinin farklı kullanımları ile karşılaşacağız. Şimdi ne zaman hangi yardımcı fiili kullanacağımızı öğrenelim:

 

I

am
He
She
It
is
You
We
They
are

 

 

 

 

Birinci tekil şahıs için "am", üçüncü tekil şahıs için "is" ve çoğul şahıslar için "are" kullanılır. İngilizce cümle yapısında öznenin "tekil" veya çoğul olduğuna dikkat edilir. Çünkü cümlelerin bir uyum içerisinde kurulmaları gerekir. Yüklemi, özneye uygun olarak kullanmamız gerekir. Hatta gerektiği zamanlarda, nesne olarak kullanılan isimlere "-s" takısı eklenerek çoğul yapılmalıdır. Çünkü çoğul isimler birden fazla kişi veya nesneyi anlatır.

Ali is a student.

Doğru kullanım

Ali and Ayşe are a student.

Yanlış kullanım

Doğrusu:       Ali and Ayşe are students.

 

 

İsimlerde Tekil ve Çoğulları daha sonra detaylı olarak işleyeceğiz.
I, You ("sen" manasında olunca), He, She, It zamirleri tekil,
You ("siz"manasında olunca), We, They   zamirleri çoğuldur.

 

 

 

Örneklere dikkat edince, bu karışık gibi görünen bütün kuralların aslında ne kadar kolay olduklarını göreceksiniz.
I am a student. Ben bir öğrenciyim.
You are a student.
Burada "You" zamiri için iki kullanımı da görebiliyoruz. Manayı cümlenin devamına bakarak rahatça anlayabiliriz. Dikkat etmemiz gereken nokta; tekil manada olsa da, çoğul manada olsa da, yardımcı fiil olarak "are" kullanılmasıdır.
Sen bir öğrencisin.
He is a student. O bir öğrencidir.  (Bir erkekten bahsedilir)
She is a student. O bir öğrencidir.  (Bir kadından bahsedilir)
It is a computer. O bir bilgisayardır.
   
We are students. Biz öğrencileriz.
You are students.
Burada "You" zamiri için iki kullanımı da görebiliyoruz. Manayı cümlenin devamına bakarak rahatça anlayabiliriz. Dikkat etmemiz gereken nokta; tekil manada olsa da, çoğul manada olsa da, yardımcı fiil olarak "are" kullanılmasıdır.
Siz öğrencilersiniz.
They are students. Onlar öğrencilerdir.

"It is a student" dememeliyiz, çünkü insanlardan bahsettiğimiz zaman, cinsiyetini belirtmemiz gerekir. Sadece olağan dışı durumlarda, eğer cinsiyetini bilmediğimiz bir insandan (örneğin bebeklerden)  bahsetmemiz gerekirse, "it" zamirini şahıslar için kullanabiliriz.

 

 

 

Zamir yerine isim kullanarak da birkaç cümle kuralım.  
Ahmet is a student.
Ayşe is a student.
My name is Mehmet. I am a student.
Ali and Ayşe are students.
Ali and I are students.
Dikkat!! Bu cümlede özne "Ali and I" oluyor. "I" tek başına özne olmadığı için, yardımcı fiil olarak "am" değil, "are" kullanmak gerekiyor.

 

 

 

Şu örnek cümlelerdeki değişik kullanımları inceleyelim.

It is a flower.

She is a doctor.

A tree is green.

Cars are fast.

Marmara Sea is blue.

It is a pen.

 

 

I like my books. They are interesting.
My mother's name is Esra. She is 40 years old.
My father's name is Mustafa. He is an engineer.
I like English Grammar. It is very easy.

Son Gelen Soru

soru lütfen yazılan cümelelerin türkçe karşılıklarını da yazarsak çok istifade edileceğni umuyorum,teşekkürler Cevabı ve devamı için tıklayın >>