İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

some, any

Some:

İngilizce dilbilgisinde miktar bildirme yöntemlerinden biri " some " kelimesidir.  Bu miktar ifadesi "Bazı", "bir miktar" gibi anlamlarda kullanılır. Kesin miktarı bildirmez. Hem countable, hem de uncountable isimler için kullanılabilir. Countable isimler için kullanılacağı zaman, ismin çoğul halde olmasına dikkat ediniz. Uncountable isimler zaten çoğul yapılamadıkları için, onlar olduğu gibi kullanılır.
My brother has some toys. There is some money in my wallet.
Some apples are green. I have some homework.
Some trees are very short. Some information is necessary for me.

Any:

Hem countable, hem de uncountable isimleri niteleyebilen any kelimesi, soru cümlelerinde veya "not any" şeklinde negatif cümlelerde kullanılır. Cümleye "hiç" manası katar. Yine countable isimler için kullanılacağı zaman, ismin çoğul halde olmasına dikkat ediniz.
He doesn't play any musical instruments. I don't have any money.
We don't have any books in the drawer. There isn't any fruit in the box.
Are there any oranges in the refrigerator? Is there any coffee left in the jar?
Soru cümlelerinde, "some" da "any" de kullanılabilir. "Any" çok daha yaygın olarak kullanılır.
Are there any birds in the cage? Is there some money in the bank account?
Soru cümlelerinde some kullanılması, cevabın evet olacağını tahmin etmek gibi bir mana da katar.