İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

AKADEMİK RÜTBELER


AKADEMİK RÜTBELER

Çoğumuz üniversitede okurken okulda kalmayı düşünmüşüzdür. Ancak okulda kalıp da profesörlüğe yükselmek göründüğü kadar kolay değildir. Profesör olana kadar kat edilmesi gereken başka seviyeler de bulunmaktadır. Bu konu başlığı altında bu akademik rütbeleri, İngilizce karşılıklarını ve kullanımlarına ait örnekleri inceleyeceğiz. Aşağıdaki listede profesör olabilmek için hangi rütbelere sahip olmanız gerektiğini görebilirsiniz.

Asistan = Assistant
Doktor = Doctor
Yardımcı Doçent = Assistant Professor
Doçent = Associate Professor
Profesör Doktor = Professor Doctor

Gördüğünüz üzere önce asistanlık ile başlayan rütbe profesör olana kadar birçok aşamadan geçmektedir. Bu rütbeler aynı zamanda okul içerisinde aşağıdaki gibi de kullanılmaktadır.

Asistanlık = Assistantship
Doktora = Doctorate
Yardımcı Doçentlik = Assistant Professorship
Doçentlik = Associate Professorship
Profesörlük = Professorship

Örnek:
A: What will you do when you are graduated?  Mezun olduğunda ne yapacaksın?
B: I want to be an assistant.  Asistan olmak istiyorum.
A: So, you want tos tay in the university.  O zaman üniversitede kalmak istiyorsun.
B: Yes, but not in this university. I will mak an application to the METU.  Evet ama bu üniverstitede değil. ODTÜ’ye başvuru yapacağım.

A: What is the name of your teacher?  Öğretmeninin adı ne?
B: Which ne?  Hangisinin?
A: The associate professor’s.  Doçentin.
B: Her name is Zeynep Kaçar.  Adı Zeynep Kaçar.