İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

AMERİKAN VE İNGİLİZ İNGİLİZCESİ

 

AMERİKAN VE İNGİLİZ İNGİLİZCESİ

 

-İngilizce tüm dünyada genel olarak aynı olsada, Amerikan ve İngiliz İngilizcesi arasında
bazı farklar vardır.

-Telaffuz:

Bazen Amerikalılar ve İngilizler aynı kelimeleri farklı biçimde söyleyebilirler.
Bunların bazıları:

    İngiliz                                    Amerikan
    -------                                    ---------
-our/colour, labour, humour              or/ color, labor, humor
 
-tre/theatre, centre, metre            -ter/theater, center, meter

-nce/defence, offence, licence         -nse/defense, offense, license

-elled,-elling/travelled, canselling  -eled,eled/traveled, cancelingİngiliz
ingilizcesinde -ize veya -ization ile biten kelimeler aynı zamanda
-ise veya -isation olarakda kullanılabilir;örneğin:organization kelimesi organisation olarakda kullanılabilir.
Ancak Amerikan ingilizcesinde sadece z harfi doğrudur.
Ancak advertise kelimesi daima s ile kullanılır.

-Aynı nesneler için kullanılan kelimeler Amerikan ve İngiliz ingilizcesinde farklı olabilir:

İngiliz               Amerikan
--------             -----------
tap                    Faucet

cooker                 stove

Petrol                 Gas

Toilet                 Bathroom/restroom

trousers               Pants

railway                Railroad

wash up                do the dishes

wash your hands        wash up

jug                    pitcher

campsite               campground-Bazen bazı kelimeler tam olarak İngiliz ya da Amerikan ingilizcesinde kullanılır diye kesin bir durum kazanmamıştır.
Her iki ingilizcede de konuşmacılar genellikle aynı anlama gelen iki kelimeden genellikle birini tercih ederler.
Mesela kızmak, sinirlenmek durumunda İngilizler angry\'i tercih ederler Amerikalılar ise Mad\'i.
A bit kelimesi her ikisindede geçerli olsa da Amerikalılar a little\'ı çok yaygın olarak kullanırlar.
Amerikalılar isim ve fiil olan post yerine mail\'i tercih ederken, İngilizler post\'u kullanırlar.


Gramer farklılıkları:

-Amerikan ve İngiliz İngilizcesinde özellikle prepositionlar başta olmaküzere bazı gramer farklılıkları vardır.

      İngiliz                                 Amerikan
------------------                     ----------------------
You can phone us on                     You can phone us at
1 201 475 15 12                         1 201 475 15 12    
    
He looked round the corner             He looked around the corner.

Her accent is diffrent from/to mine    Her accent is diffrent from/than mine