İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

ATATÜRK İLKELERİ

ATATÜRK İLKELERİ

 

Atatürk İlkeleri, Atatürk Devrimleri\'ne temel teşkil eden fikir ve düşüncelerdir. Atatürk İlkeleri, Türkiye\'yi çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırabilmek için bilimsel düşünceyi esas alan aklın ve mantığın çizdiği yollardır.

Atatürk ilkeleri 6 tanedir. Bu konu içerisinde bu ilkelerin İngilizce karşılıklarını ve kullanımlarına ait örnekleri inceleyeceğiz.

Cumhuriyetçilik = Republicanism
Milliyetçilik = Nationalism
Halkçılık = Populism
Laiklik = Secularism
Devletçilik = Statism
İnkılapçılık = Revolutionism

Örnek:

Cumhuriyetçilik, demokrasinin devlet şekline uyarlanmış halidir.   Republicanism is a form of democracy adapted  to the shape of government.
Milliyetçilik, bireyin hak ve özgürlükleri gibi evrensel zenginliğin artmasına katkıda bulunan sosyal yapılardandır.  Nationalism is one of the social factors that contribute to the wealth such as individual rights and freedoms.
Halkçılık, Mustafa Kemal\'in TBMM\'ye sunduğu ilkedir.  Populism is a principle that Mustafa Kemal had presented to the Parliament.
Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır.  Secularism is the separation of religion and state affairs from each other.
Devletçilik, toplumun mutluluğunu sağlayıcı toplumsal, ekonomik ve kültürel kalkınmada devletin üstlenmesi gereken görevleri belirleyen bir ilkedir.  Statism is a principle which defines the duties of the government on social, economic and cultural development.
İnkılapçılık, halkla bütünleşmeye ve demokratik yöntemlere büyük önem veren bir anlayıştır.  Revolutionism is an understanding which gives great importance to the public integration and democratic methods.