İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

BAKANLIKLAR

 

BAKANLIKLAR

 

Bildiğiniz üzere ülkemizde her iş ile ayrı ayrı ilgili Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım bakanlığı gibi bakanlıklar vardır. Bakanlıklar, önemli ve kapsamlı nitelikteki kamu hizmetlerini görmek üzere oluşturulmuş organizasyonlardır. Bu konu başlığı altında bakanlık isimlerini, İngilizce karşılıklarını ve kullanımlarına ait örnekleri göreceğiz. Aşağıdaki listedeki bakanlıkların İngilizce karşılıklarını inceleyelim.

Başbakanlık = Prime Ministry
Adalet Bakanlığı = Ministry Of Justice
Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı = Ministry Of Public Works And Settlement
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı = Ministry Of Labour And Social Security
Çevre Ve Orman Bakanlığı = Ministry Of Environment And Forestry
Dışişleri Bakanlığı = Ministry Of Foreign Affairs
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı = Ministry Of Energy And Natural Resources
İçişleri Bakanlığı = Ministry Of Interior
Kültür Ve Turizm Bakanlığı = Ministry Of Culture And Tourism
Maliye Bakanlığı = Ministry Of Finance
Milli Eğitim Bakanlığı = Ministry Of National Education
Milli Savunma Bakanlığı = Ministry Of Defence
Sağlık Bakanlığı = Ministry Of Health
Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı = Ministry Of Industry And Trade
Tarım Ve Köy İşleri Bakanlığı = Ministry Of Agriculture And Rural Affairs
Ulaştırma Bakanlığı = Department Of Transportation

Örnek:
A: What is the duty of the Ministry of National Education in general expression?  Milli Eğitim Bakanlığı’nın genel bir ifade ile görevi nedir?
B:  With a general expression, the duty of Ministry of National Education is coordinating the subjects related to education.  Genel bir ifade ile, Milli Eğitim Bakanlığı’nın görevi eğitim ile ilgili konuları koordine etmektir.
A: Thanks for informing.  Bilgilendirdiğin için teşekkürler.
B: You can always ask.  Her zaman sorabilirsin.