İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

BİLİM DALLARI


BİLİM DALLARI

İnsanoğlunun varoluşundan bu yana birçok bilim dalı gelişmiştir. Günümüzde karşılaştığımız, adını duyduğumuz bilim dallarını bu konu içerisinde inceleyeceğiz. İngilizce’de “science field” olarak isimlendirebileceğiz çeşitli bilim dallarının İngilizceleri ve kullanımlarına ait örnekleri aşağıda inceleyelim.

Matematik = Mathematics
Geometri = Geometry
Kimya = Chemistry
Biyoloji = Biology
Tıp = Medical Science / Esculapian
Fizik = Physics
Astronomi = Astronomy
Sosyoloji = Sociology
Siyaset Bilimi = Political Sciences
Psikoloji = Psychology
Antropoloji = Anthropology
Mantık = Logic
Felsefe = Philosophy

Örnek:
A: Do you like studying psychology?  Psikoloji okumayı seviyor musun?
B: Yes, I want to be a very good psychologist.  Evet, çok iyi bir psikolog olmak istiyorum.

A: Political sciences seem very difficult to me.  Siyaset bilimi bana çok zor görünüyor.
B: Same with me. I would prefer sociology.  Benim de aynı. Ben sosyolojiyi tercih ederdim.

A: My sister was graduated from Medical Science.  Kız kardeşim tıp bölümünden mezun oldu.
B: Wow! It must be very hard.  Wow! Çok zor olmalı.
A: Yes, it is. Especially, comparing with my class Chemistry.  Evet, öyle. Özellikle de benim bölümüm olan Kimya ile karşılaştırınca.