İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

COĞRAFİ TERİMLER


COĞRAFİ TERİMLER

 

altitude:Bir bölgenin deniz seviyesinden yüksekliği

archipelago:Birbiribe yanaşık dizilmiş adalar zinciri.

atoll: dairesel şekilli bir ada.

bay: koy

butte:(kayalık) keskin çıkşılı, düz tepeli kaya ya da tepe.

canal:(kanal)İnsan yapımı su yolu

canyon:(kanyon) genellikle ortasından bir ırmak geçen, keskin çıkışlı, kaya oyukları olan,
derin vadi.

cape:(küçük burun)deniz, okyanus, göl ya da ırmaktak üzerinde çubuk şeklinde çıkan kara parçası.

cave:mağara

Cliff:(yar) kayanın ya da toprağın keskin inişli tarafı.
 
cove: Yumuşak kaya parçalarıyla etrafı şekillenmiş at nalı şeklinde küçük koy.

Delta:delta

desert:çöl

dune:(kumul)Rüzgar tarafından oluşan ve şekli rüzgara göre değişen kumdan tepe.

Eastern Hemisphere: Afrika, Asya, Avustralya ve Avrupanın buılunduğu yeryüzü bölümü.

equator:Ekvator

estuary(haliç): akarsuyun deniz veya gölle buştuğu nokta

fjord(fiyord):ortasından su akan her iki tarafı yüksek, dik kayalarla çevrili oluşum.

Geyser(sıcak su kaynağı):zaman zaman etrafa su fışkırtan, etrafı buharlı doğal su kaynağı.

Hill: Tepe

İce shelf: Karaya yakın duran, yüzen, kalın buz parçası

İsland:Ada

İstmus: He iki yanında deniz, göl, akarsu vb. olan, iki büyük kara parçasını birbirine bağlayan ince kara parçası.

Lagoon: Baz sahillerde kıyının yanında bulunan, ince ve uzun bir kara parçası veya kum birikintisi
tarafından okyanus ya da denizden ayrılan sığ su oluşumu.

Lake:Göl

Marhs:(sazlık)Sahillerin, göllerin veya nehirlerin kenarlarında bulunan bir tür göl.

Mountain:Dağ

North pole:Kuzey kutbu

Oasis:vaha

Ocean:Okyanus

Peninsula:Yarımada

Plain:ova, düzlük

plateau:Plato

Pond:Gölet

prairie: Üzeri çümle kaplı ve sadece bir kaç ağaç bulunan geniş alan.

range:dağ zinciri

reef:(kayalık)suyun altında ve su yüzeyine yakın olan kayalık

reservoir:(rezervuar) Gelecekte kullanım için içinde su biriktirilen insan yapımı göl

Sea:deniz

Sea level:deniz seviyesi

Sound:Kıyı çizgisine paralel giden ve genellikle kıyı çizgisi ile yakın adaları birbirine ayıran su geçişi.

Strait:Boğaz

Swamp:bataklık

tributary: Büyük göllere akan ırmak ya da nehir

Tundra(Tundra): Soğuk ve ağaçsız bölge

Waterfall: şelale

Valley: vadi

Volcano:volkan

Wetland:(Sulak alan): genellikle oksijen seviyesi düşük ıslak toprak alan.