İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

DİNLER, İBADET YERLERİ ve KİTAPLAR


DİNLER, İBADET YERLERİ ve KİTAPLAR

 


Bu konuda dünya üzerindeki dinleri, inanışları, mezhepleri ve bunların İngilizce’deki ifadelerini inceleyeceğiz. Aşağıdaki dinleri incelerken aslında bilmediğiniz ne kadar çok inanç olduğunu da göreceksiniz. Dinlerin yanı sıra bu inanışlara ait ibadet yerlerini, kitapları ve İngilizce karşılıklarını da öğreneceğiz.


İslamiyet = Islamism
Alevilik = Alaouite
Sünnilik = Sunnism
Hinduizm = Hinduism
Yahudilik = Judaism
Brahmanizm = Brahmanism
Hristiyanlık = Christianity
Musevilik = Jewishness
Budizm = Buddhism
Bahailik = Bahaism
Şintoizm = Shintoism
Ateizm = Atheism 
Yezidilik = Yazidi
Zerdüşt Dini = Zarathustra
Aztek Dini = Aztek
Masonluk = Masonry
Şamanizm = Shamanism
Putperestlik = Heathenism
Taoizm = Taoism
Jainizm = Jainism
Batınilik = Inwardness
Helen Dini =     Hellenism

Aşağıdaki listede ibadet yerlerinin isimlerini ve İngilizcelerini inceleyelim.


Cami = Mosque
Cemevi = Cem house
Kilise = Church
Kabe = Kaaba

Sinagog = Tabernacle
Havra = Synagogue
Tapınak = Temple
Stupa = Stupa


İnanışlara ait kitaplar ise aşağıdaki gibidir.

Kur\'an = Quran
Tevrat = The Pentateuch
Zebur = Psalter
İncil = Bible