İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

GEOMETRİ TERİMLERİ


GEOMETRİ TERİMLERİ

 

Bilim dallarından biri olan geometride birçok terim bulunmakta ve evrensel olarak kullanımı olan nadir konular arasına girmektedir. Bu konu içerisinde geometri dalında geçen terimleri, bu terimlerin İngilizce karşılıklarını ve kullanımlarına ait örnekleri inceleyeceğiz. Aşağıda geometride kullanılan birçok terimin İngilizce karşılıklarına bakalım.


Geometri = Geometry
Kenar = Edge
Üçgen = Triangle
Yamuk = Trapezoid
Daire = Circle
Nokta = Point
Eğri = Curve
Kare = Square
Dikdörtgen = Rectangle
Silindir = Cylinder
Çokgen = Polygon
Küp = Cube
Çap = Diameter
Yarıçap = Radius
Açı = Angle
Köşe = Corner
Açı ortay = Bisector
Çeşitkenar Üçgen = Scalene Triangle 
Eşkenar Üçgen = Equilateral Triangle
İkizkenar Üçgen = Isosceles Triangle
Paralel Kenar = Parallelogram
Bütünler açı = Supplementary angle
Tümler açı = Complementary angle
Dar açı = Acute angle
Dik açı = Vertical angle
Geniş açı = Obtuse angle
Doğru açı = Right angle
Tam açı = Round angle
Koni = Cone
Çevre = Perimeter
Alan = Area
Küre = Sphere


Örnek:

A: What does equilateral triangle means?  Eşkenar üçgen ne demek?
B: Equilateral triangle is a triangle with all edges equal to each other.  Eşkenar üçgen bütün kenarları birbirine eşit olan üçgen demektir.

A: What is the perimeter of a square with 4cm edgeKenarı 4 cm olan karenin çevresi nedir?
B: The perimeter of this square is 16 cm.  Bu karenin çevresi 16 cm’dir.

A: Round angle is 360˚, isn’t it?  Tam açı 360˚, öyle değil mi?
B: Yes, you are right.  Evet, doğru.