İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

HOŞLANMA ve HOŞLANMAMA


HOŞLANMA ve HOŞLANMAMA

 

İngilizce’de hoşlandığımız veya hoşlanmadığımız şeyleri belirtmek için kullandığımız birkaç kelime vardır. Bu kelimeleri ve kullanımlarını bu konu içerisinde inceleyeceğiz. Hoşumuza giden şeyleri belirtmek için ‘like’ veya ‘love’ kelimelerini, hoşumuza gitmeyen şeyleri belirtmek için ise ‘don’t like’ veya ‘hate’ kelimelerini kullanırız. Bu şekildeki cümleleri oluşturmak için ise aşağıdaki yapıyı kullanırız.

 
Hoşlanma veya Hoşlanmama Cümlesi = Özne + like/love/don’t like/hate + Nesne/İsimfiil     

Hoşlandığımız şeyleri belirtirken “like” ve “love” kelimelerinden sonra nesneyi getiririz. Eğer hoşlandığımız şey bir eylem ise eylemin sonuna –ing takısı getirilir.

Örnek:
I love running.  Koşmayı seviyorum.
Ezgi and Ufuk like fishing.  Ezgi ve Ufuk balık tutmaktan hoşlanırlar.

Hoşlanmadığımız şeyleri belirtirken “don’t like” ve “hate” kelimelerinden sonra nesneyi getiririz. Eğer hoşlanmadığımız şey bir eylem ise eylemin sonuna –ing takısı getirilir.

Örnek:
I hate Uğur.  Uğur’dan nefret ederim
I hate running.  Koşmaktan nefret ederim
I don’t like speaking.  Konuşmaktan hoşlanmıyorum

Like, love, hate gibi kelimeleri üçüncü tekil şahıs için kullanırken bu sözcükler –s takısı alır. Don’t like kelimesini kullanırken de üçüncü tekil şahıs için doesn’t like şekline dönüştürmemiz gerekir.

Örnek:
Sefa likes listening music.  Sefa müzik dinlemekten hoşlanır.
She hates sleeping.  O uyumaktan nefret eder.
He doesn’t like cooking.  O yemek pişirmekten hoşlanmaz.