İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

İLETİŞİM ARAÇLARI


İLETİŞİM ARAÇLARI

 

Eski zamanlarda duman, posta kuşu gibi ilkel iletişim araçları kullanılırken, günümüzde teknolojinin ilerlemesi ile çok çeşitli ve teknolojik iletişim araçları bulunmaktadır. İletişim araçlarını kişisel ve kitlesel iletişim araçları olarak da ayırabiliriz. Aynı zamanda yazılı, sözlü ve görsel iletişim araçları olarak ayırmak da mümkündür. Bu konu içerisinde eski zamanlardan günümüze kadar kullanılan iletişim araçlarını, bu araçların İngilizce karşılıklarını ve kullanımlarına ait örnekleri inceleyeceğiz.

Duman = Smoke
Kuş = Bird
Hiyeroglif = Hieroglyphic
Telefon = Telephone
Telsiz = Walkie Talkie
Faks = Fax
Mektup = Letter
Telgraf = Telegraph
Radyo = Radio
Dergi = Journal
Reklam Panosu = Billboard
Afiş = Banner
Gazete = Newspaper
Televizyon = Television
Cep Telefonu = Mobile Phone
İnternet = Internet


Örnek:
A: Did the postman bring me a letter mum?  Postacı bana mektup getirdi mi anne?
B: He didn’t come today. From who you are waiting a letter?  Bugün postacı gelmedi. Kimden mektup bekliyorsun.
A: From Arzu.  Arzu’dan.
B: Why don’t you call her instead of writing  letter.  Neden mektup yazmak yerine aramıyorsun.
A: We want to communicate with letter, it is very enjoyable.  Biz mektupla haberleşmek istiyoruz. Bu çok eğlenceli.