İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

ISINMA TÜRLERİ

 

ISINMA TÜRLERİ

 

Eskiden hepimiz kömür sobası ile ısınırken, günümüzde daha farklı ısınma türleri kullanılmaktadır. Ancak yine de kömür sobasından vazgeçmeyenler de bulunmakta. Bu konu içerisinde çeşitli ısınma türlerinden, İngilizce karşılıklarından ve kullanımlarına ait örneklerden bahsedeceğiz. Aşağıdaki listede ısınma türlerini inceleyelim.

Kömür Sobası = Coal Stove
Doğalgaz = Natural Gas
Elektrik Sobası = Electric Heating
Şömine = Fireplace
Kuzine Sobası = Cookstove
Katalitik = Cataliytic

Örnek:
A: Which kind of heating system do you use in your home?  Evde hangi ısınma türünü kullanıyorsunuz?
B: We use coal stove in our home.  Evimizde kömür sobası kullanıyoruz.
A: I like coal stoves very much. Do you make grilled chessnuts?  Kömür sobalarını çok seviyorum. Kestane kebap yapar mısınız?
B: Yes, we do grilled chessnuts. I also make fried bread.  Evet, kestane kebap yapıyoruz. Ben aynı zamanda ekmek de kızartıyorum.

A: Natural gas is very clean, it isn’t like a coal stove.  Doğalgaz çok temiz, kömür sobası gibi değil.
B: Yes, but it works also with electric, isn’t it?  Evet ama aynı zamanda elektrik ile çalıyor, öyle değil mi?
A: Yes, it is.  Evet öyle.
B: So, what do you do in blackout. O halde, elektrik kesildiğinde ne yapıyorsunuz?
A: Nothing. We just sit with blankets.  Hiçbir şey. Sadece battaniyelerle oturuyoruz.

A: What is the speciality of a cookstove?  Kuzine sobasının özelliği nedir?
B: You can cook meal in this stove.  Bu sobada yemek pişirebilirsin.