İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

KABUL ETME ve REDDETME

KABUL ETME ve REDDETME

 

Bazı durumlarda söz konusu olayları kabul ederiz, bazı durumlarda ise reddederiz. Bu konu başlığı altında İngilizce’de kabul etme ve reddetme cümlelerinin nasıl kurulduğunu inceleyeceğiz. Öncelikle kabul etme ve reddetme ile ilgili kelimeleri aşağıda inceleyelim.


Kabul Etmek:
To admit
To approve      
To accept
To agree
To regard
To approve
To adopt
Reddetmek:
To refuse        
To reject
To deny
To decline
To disregard
To disapprove
To repudiate


Kabul etme ve reddetme cümlesi kurulabildiği gibi bu kelimeler soru içerisinde de sıklıkla kullanılmakta ve genelde evet-hayır sorusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşağıdaki örneklerde kabul ve reddetme cümle ve sorularını göreceğiz.

Örnek:
A: Do you accept this agreement?  Bu anlaşmayı kabul ediyor musunuz?
B: Yes, but I have some circumstance.  Evet ama bazı şartlarım var.

A: Will you admit this offer?  Bu teklifi kabul edecek misin?
B: No, I will not admit.  Hayır, kabul etmeyeceğim.

A: I refused going out with him.  Onunla dışarı çıkmayı reddettim.
B: Why didn’t you accept?  Neden kabul etmedin?
A: Because he is so arrogant.  Çünkü çok kibirli birisi.

A: Why women mostly reject men?  Neden çoğunlukla kadınlar erkekleri reddeder?
B: Because women look mostly to the handsomeness.  Çünkü kadınlar çoğunlukla yakışıklılığa bakıyorlar.