İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

KİŞİLİK TİPLERİ


KİŞİLİK TİPLERİ

 

Her insan farklı tip kişiliğe sahiptir ve her insanı anlatmak için farklı farklı kelimeler kullanılmaktadır. Bu konu başlığı altında insanların kişiliklerine ait kelimelerin İngilizcelerini ve bunların kullanımlarına ait örnekleri inceleyeceğiz. Aşağıdaki listede temel kişilik şekillerini inceleyelim.


Komik = Funny                                                      
Eğlendirici = Amusing        
İyimser = Optimistic    
Zeki =  Witty            
Can Sıkıcı =  Boring           
Alçak Gönüllü = Modest          
Tembel = Lazy       
Meraklı =  Curious        
Aptal =  Stupid            
Duygusal = Sensitive                                              
Utangaç =  Shy               
Ciddi =  Serious         
Suskun = Quiet              

Kaba =  Cruel             
Sabırlı =  Patient            
Konuşkan =  Talkative                                              
Gururlu =  Proud             
Nazik = Decent           
Mahçup =  Embarrassed  
Kötümser =  Pessimistic                                     
Kızgın =  Angry              
Görgüsüz = Clumsy           
Kurnaz =  Wily                                                          
Çalışkan =  Industrious    
Küstah =  Arrogant                                      
Memnun = Glad               

Korkunç = Terrific            
Sinsi =  Mischievous   
Doğal =  Natural                                                        
Sabırsız = İmpatiance     
Dürüst =  Honest
Yetenekli = Skilful           
Cazibeli = Charming     
Yüzsüz = Cheeky          
İnatçı =  Obstinate                                                  
Garip = Stange                              
Kıskanç = Jealousy                                        
Düzensiz = Untidy           
Dolandırıcı =  Devious        

Örnek:

A: Don’t be shy. Everybody here will sing.  Utangaç olma. Buradaki herkes şarkı söyleyecek.
B: Yes, but I am not skilful.  Evet ama ben yetenekli değilim.
A: It is me wo will decide on this.  Buna karar verecek olan benim.

A: She was a very talkative girl.  O çok konuşkan bir kızdı.
B: I agree with you, but she was honest.  Sana katılıyorum, ama dürüsttü.
A: That is right.  Bu doğru.

A: He is really boring.  O çocuk gerçekten can sıkıcı.
B: Why? He is so sensitive.  Neden? O çok duygusaldır.
A: I don’t like sensitive people.  Ben duygusal insanları sevmem.