İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

MADENLER


MADENLER

 

Ülkemizde ve dünyada yeraltından çıkarılan birçok çeşit maden bulunmaktadır. Maden çeşitlerini ve İngilizce karşılıklarını, kullanımlarına ait örnekleri bu konu içerisinde inceleyeceğiz. Birçok maden ve İngilizcelerini aşağıdaki listeden inceleyelim.


Demir = Iron
Krom = Chrome
Bakır = Copper
Bor = Boron
Boksit = Bauxite
Kükürt = Sulphur
Manganez = Mangenese
Civa = Mercury
Taş Kömürü = Mineral Coal
Linyit = Lignite
Petrol = Crude oil
Wolfram = Wolfram
Zımpara Taşı = Abrasive Disk
Fosfat = Phosphate
Asbest = Asbestos
Barit = Barite
Oltutaşı = Jet
Lületaşı = Sea Foam
Feldspat =  Feldispat
Altın = Gold
Gümüş = Silver
Silisyum = Silisium
Mermer = Marble
Perlit = Perlite
Pomza = Pumice
Bentonit = Bentonite
Manyezit = Meerschaum
Kayatuzu = Rock salt
Trona = Trona
Jips = Gypsum
Stronsiyum tuzları = Strontium salts
Zeolit = Zeolite
Olivin = Olivine
Sepiyolit = Sepiolite
Dolomit = Dolomite
Kalsit = Calcite
Fluorit = Fluorite
Kuvars = Quartz
Diyatomit = Diatomite
Kireçtaşı = LimestoneÖrnek:

A: Which mines did you see?  Hangi madenleri gördün?
B: I saw abrasive disk and bauxite.  Zımpara taşı ve boksiti gördüm.

A: They are digging the hill over there.  Şuradaki tepeyi kazıyorlar.
B: They are mining mineral coal.  Taş kömürü madeni çıkarıyorlar.