İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

NESNELERİ TANIMLAMA

 

NESNELERİ TANIMLAMA

 

-Bazen eşyaları tanımlamanız size sorulabilir, neye benziyor veya özellikleri ve kullanım amaçları nelerdir gibi.

Mesela, en son teknoloji cihazlar konusunda ya da zaman tasarrufu sağlayan en yeni mutfak aletleri hakkında bilgi verirken.

Nesneleri tanımlarken sıfatlar kullanırız örneğin: büyüklük, renk, şekil, yapıldığı materyal, kalınlık, kıvamı gibi.
Aşağıdaki ifadelere bakıp bir şeyin tanımlanması ile ilgili soruları inceleyebilirsiniz.

What does it look like?(Neye benziyor)
   It’s big, with eight hairy arms.(büyük, kıllı sekiz ayaklı)
 
How big is it?(ne kadar büyük)  
   It’s 5 metres long(5 metre uzunlukta)
 
How much does it weigh?(Ağırlığı ne kadar)      
   It weighs 75 kilos.(75 kilo ağırlığında)
 
What color is it?(Ne renk)     
   It’s bright yellow, brighter than a banana.(Parlak sarı, muzdan daha parlak)
 
What’s it made out of?(Neyden yapılmış)
   It’s made of plastic and aluminum.(Plastik ve alüminyumdan yapılmış)
 
What is it?(Nedir bu?)
   It\'s a garlic press.(Sarmısak ezici)
 
What does it do?(Ne işe yarar)
   It puts a sharp point on wooden pencils.(tahta kalemlerde keskin uç yapar)
 
What the purpose of a refrigerator?(Buzdolabının kullanım amacı nedir?)
   The purpose of a refrigerator is to keep foods cold so the don\'t spoil (Buzdolabının kullanım amacı bozulmasın diye yiyecekleri soğuk tutmaktır.)
 
 
What do you use  cheese grater for?(Peynir rendesini neden için kullanırsın?)
   A cheese grater is used to make small strips of cheese from a larger block  (Peynir rendesi, büyük parça peynirden küçük çubuklar yapmak için kullanılır)
How does a water heater work?(bir sıcak su ısıtıcı nasıl çalışır?)
   Water is collected in a large tank and heated by either gas or electricity.
 (Su büyük bir tanka toplanır ve gaz veya elektrik ile ısıtılır)