İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

OKUL EŞYALARI

 

 

OKUL EŞYALARI

 

Hepimiz okula başlarken bir heves ile okul eşyalarını anne ve babamız ile alma alışverişine gitmişizdir. Birinci sınıftan mezun olana kadar karşılaştığımız okul eşyalarını bu konu içerisinde inceleyeceğiz. Okul eşyalarını, bu eşyaların İngilizce karşılıklarını ve kullanımlarına ait örnekleri aşağıda görelim.


Kırtasiye = Stationary
Okul Masası = Desk
Sandalye = Chair
Tahta = Blackboard
Tebeşir = Chalk   
Ataç = Paper Clip    
Kitap = Book   
Projektör = Projector
Delgeç = Hole Punch    
Zımba = Stapler
Raptiye = Drawing Pin   
Harita = Map
Makas = Scissors
Kurşun Kalem = Pencil
Kalemtıraş = Pencil Sharpener
Silgi = Rubber
Tükenmez Kalem = Pen
Uhu = Glue
Dolmakalem =Fountain Pen   
Selobant = Sellotape   
Kağıt = Paper
Cetvel = Ruler
Pergel = Compass
Açıölçer = Protractor
Gönye = Setsquare
Boya Kalemi = Crayon
Hesap Makinesi = Calculator
Maket Bıçağı = Craft Knife
Küre = Globe
Boya = Paint
Boya Fırçası = Paint Brush
Tepegöz = Overhead Projector


Örnek:
A: I have to buy paper clips and drawing pins.  Ataç ve raptiye almam gerekiyor.
B:  There is a stationary close here.  Buraya yakın bir kırtasiye var.

A: Can I take the overhead projector please?  Tepegözü alabilir miyim lütfen?
B: Yes, of course. Why do you need it?  Evet, tabii ki alabilirsin. Neden istiyorsun?
A: I have a presentation in this lesson.  Bu derste sunumum var.
B: What is your topic about?  Konun neyle alakalı?
A: It is about educational materials.  Eğitim malzemeleri ile ilgili.
B: Good luck.  İyi şanslar.