İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

PAZARLIK

 

PAZARLIK

 

Pazarlıkta kullanılan genel terimler:

-A special price: (özel indirimli bir fiyat)
-Lower price:(indirilmiş, düşük fiyat)
-Just for you(sadece sizin için, size özel)

Pazarlık konuşmaları:

-That\'s too expensive!( çok pahalı)
-
Can you lowe the price?(fiyatı aşağı çekebilirmisiniz, indirebilirmisiniz?)
-I\'ll make it 5 dollars just for you(fiyatı sadece sizin için 5 dolar yaparım)
-How about 4 dollars(4 dolara ne dersin, 4 dolar olurmu?)
-Last price is 4 dollars and 50 cents(son fiyat 4 dolar 50 sent)

Pazarlık diyaloğu:

Osman-How a nice shirt (Ne güzel bir gömlek)
Ekrem-İt really is (Gerçekten öyle)
Osman-How much is it?(Kaç para)
Tezgahtar- four dollars (dört dolar)
Osman-Four dollars! That\'s too expensive.(dört dolar mı! çok pahalı)
Tezgahtar-How much can you pay,sir?(Kaç para ödeyebilirsiniz, Beyefendi?)
Osman-Well. ı can pay three dollars for that.(Şeyy, 3 dolar ödeyebilirim onun için)
Tezgahtar- All right.I\'ll make a special price for you.(Pekala. Sizin için özel bir fiyat yapacağım)
Three dollars and thirty cents.(3 dolar 30 cent)
Osman-No thanks.I won\'t buy it.(Hayır teşekkürler almayacağım)