İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

SANAT DALLARI

 

 

SANAT DALLARI

 

Kimimizin ilgi duyduğu kimimizin ise pek hoşlanmadığı sanat dalları çok çeşitlidir. Bazı sanat dalları ile birebir ilgilenip katılırken bazılarını ise uzaktan izlemeyi tercih ederiz. Bu konu başlığı altında çeşitli sanat dallarını, bu sanat dallarının İngilizce karşılıklarını ve kullanımlarına ait örnekleri inceleyeceğiz.


Resim = Painting
Heykel = Sculpture
Tiyatro = Theatre
Sinema = Cinema
Mimarlık = Architecture
Müzik = Music
Edebiyat = Literature
Opera = Opera
Karikatür = Caricature
Seramik = Ceramic
Minyatür = Miniature
Fotoğraf = Photography
Batik = Batik
Süsleme = Decoration
Roman = Roman
Hikaye = Story
Şiir = Poem
Deneme = Essay
Bale = Balet
Dans = Dance
Müzikal = Musical
Kukla Oyunu = Puppet Show
Gölge Oyunu = Galanty Show
Pandomim = Pantomime


Örnek:
A: Mum, I want to go to the balet school.  Anne, ben bale okuluna gitmek istiyorum.
B: This is a very good art that you can join.  Bu katılabileceğin güzel bir sanat.

A: My son can draw very good caricature.  Benim oğlum çok güzel karikatür çizebiliyor.
B: It is a very nice skill.  Bu çok güzel bir kabiliyet.
A: And he wants to be a caricaturist.  Ve karikatürist olmak istiyor.

A: Have you ever watched a puppet show?  Sen hiç gölge oyunu oynadın mı?
B: No, I haven’t seen it before.  Hayır, daha önce hiç görmedim.
A: There will be a puppet and galanty show in Sultanahmet this evening. We can go if you like.  Bu akşam Sultanahmet’te kukla ve gölge oyunu olacak. İstersen gidebiliriz.
B: That will be wonderful!  Bu mükemmel olacak!