İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ

 

SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ

 

Sözlü anlatım; düşünce ve duyguların, başkalarına sözlü olarak bildirilmesi demektir. Sözlü anlatımda bir konuyu, sahip olduğumuz birikimi kullanarak anlatırız. Anlatılan konu dinleyicileri ilgilendirir ve anlatan kişi bahsettiği konuyu detaylı bir şekilde bilir. Bu konu başlığı altında sözlü anlatım türlerine, bu kelimelerin İngilizce karşılıklarına ve kullanımlarına ait örneklere bakacağız. Aşağıdaki listede sözlü anlatım türlerini ve İngilizce ’deki karşılıklarını inceleyelim.

Söylev = Discourse
Sunum = Presentation
Sempozyum = Symposium
Konferans = Conference 
Münazara = Discussion
Seminer = Symposium
Kurs = Course
Kolokyum = Colloquium
Açık Oturum = Open Court
Forum = Forum
Panel = Panel
Tartışma = Debate

Örnek:
A: I have a presentation today in History class.  Bugün tarih dersinde sunumum var.
B: What is a presentation sister?  Sunum nedir abla?
A: Presentation is an oral expression that aims to inform a group or a community about any subject.  Sunum, herhangi bir konu hakkında bir grup ya da topluluğa bilgi vermek amacıyla yapılan sözlü anlatımdır.

A: I am invited to a symposium.  Bir seminere davetliyim.
B: What symposium is it?  Ne semineri?
A: It is the International Symposium of Interactive Media Design.  İnteraktif Medya Tasarımı Sempozyumu.