İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

TARİH TERİMLERİ

 

TARİH TERİMLERİ

 

Tarih içerisinde kullanılan terimleri ve bu terimlerin İngilizce karşılıklarını bu konu içerisinde öğreneceğiz. Tarihte çok fazla terim bulunmaktadır, ancak burada hepsini öğrenmek mümkün değildir. Bu nedenle en sık karşımıza çıkan ve kullanılan terimleri aşağıda inceleyip, kullanımlarına ait örnekleri göreceğiz.


Mahlas = Appellation
Sarnıç = Cistern
Şeyh = Sheikh
Şehzade = Shahzadah
Tekke = Dervish Lodge
Vezir = Vizier
Yaver = Assistant
Yeniçeri = Janissary
Padişah = Padishah
Kral = King

Tarih = History
Devlet = Government
Aforoz = Banishment
Cariye = Concubine
Defterdar = District Treasurer
Hafız = Bumpkin
Hattat = Penman
Kadı = Qadi
Kalfa = Monitorial
Külliye = Buildings close to a mosque


Örnek:
A: What does qadi means?  Kadı ne demektir?
B: Qadi is a judge in Islamic belief.  Kadı, İslam dinindeki yargıçtır.

A: I want to learn our country’s history.  Ülkemizin tarihini öğrenmek istiyorum.
B: I have a book about it, I can lend you if you like.  Bunun hakkında bende bir kitap var, istersen sana ödünç verebilirim.
A: I will be pleased, thanks very much.  Memnun olurum, çok teşekkür ederim.
B: You are welcome.  Rica ederim.

A: Where do you want to visit?  Nereyi ziyaret edip görmek istersin.
B: I would like to visit a cistern.  Sarnıç görmek istiyorum.
A: We have Basilica Cistern in here.  Burada Yerebatan Sarnıcımız var.
B: Great! Let’s go to that cistern.  Harika! Hadi o sarnıca gidelim.