İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

TARİHİ DEVİRLER

 

 

TARİHİ DEVİRLER

 


Bu konu içerisinde tarihi devirler derken aslında tarih devirleri ve tarih öncesi çağlardan bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi yontma taş devri, cilalı taş devri gibi isimlere sahip olan tarihi devirler bulunmaktadır. Aşağıdaki listede bu çağların isimleri ve İngilizce karşılıklarına bir bakalım.

Tarih Öncesi Devirler:


Taş Devri = Stone Age
**Yontma Taş Devri = Palaeolithic
**Cilalı Taş Devri = Neolithic Age
Maden Devri = Mine Age
**Bakır Devri = Copper Age
**Tunç Devri = Bronze Age
**Demir Devri = Iron Age
Tarih Devirleri:
İlk Çağ = Antiquity
Orta Çağ = Middle Age
Yeni Çağ = New Era
Yakın Çağ = Modern Age

Örnek:
A: How many eras are there in prehistoric age?  Tarih öncesi çağda kaç devir vardır?
B: There are 2 eras.  2 çağ vardır.
A: What are they?  Bunlar nelerdir?
B: They are stone age and mine age.  Bunlar taş devri ve maden devridir.

A: What are the names of the history ages?  Tarihi devirlerin adları nelerdir?
B: Their names are antiquity, middle age, new era and modern age.  İsimleri ilk çağ, orta çağ, yeni çağ ve yakın çağdır.

**The Bronze Age has 3 terms in Anatolia. They are “Early Bronze Age” “Middle Bronze Age” and “Late Bronze Age”  Tunç Devrinin Anadolu\'da üç evresi vardır. Bunlar “Erken Tunç Çağı” “Orta Tunç Çağı” ve “Geç Tunç Çağı” dır.