İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

Unit 1 - Lesson 2 Present Continuous Tense

Present Continuous Tense  (Şimdiki Zaman)

Present Continuous Tense, İngilizcede Türkçedeki şimdiki zamanın karşılığıdır.
Çoğunlukla işin yapıldığı anda işin yapıldığını belirtirken kullanılır.

Olumlu Cümleler ( Affirmative Sentences)

Özne

(Subjcet)

Am/İs/Are Yardımcı fiil (Auxiliary Verb)

 

Fiil+Ing

( Verb+ ing)

Nesne

( Object)

 

I

Am

eating

Chicken

You

Are

eating

Chicken

We

Are

eating

Chicken

They

Are

eating

Chicken

He

İs

eating

Chicken

She

İs

eating

Chicken

It

İs

eating

Chicken

Örnekler (Examples)

I am watching Tv. ( Televizyon izliyorum)
You are drinking milk . ( Süt içiyorsun)
She is waiting bus. ( O, otobüs bekliyor)
They are eating something ( Onlar bir şeyler yiyorlar)
He is washing dishes.  ( O, bulaşıkları yıkıyor)
She is reading book. ( O, kitap okuyor)
We are taking photo. ( Biz fotoğraf çekiyoruz)
It is eating something. (O, bir şeyler yiyor)

Olumsuz Cümleler ( Negative Sentences)

Özne

(Subject)

Am/İs/Are Yardımcı fiil (Auxiliary Verb

Not

(Olumsuzluk Eki)

Fiil+Ing

( Verb+ ing)

Nesne

( Object)

I

am

Not

eating

Chicken

You

are

Not

eating

Chicken

We

are

Not

eating

Chicken

They

are

Not

eating

Chicken

He

is

Not

eating

Chicken

She

İs

Not

eating

Chicken

It

is

Not

Eating

chickhen

 

Örnekler (Examples):

I am not watching Tv. ( Televizyon izlemiyorum)
You are not drinking milk . ( Süt içmiyorsun)
She is not waiting bus. ( O, otobüs beklemiyor)
They are not eating something ( Onlar bir şeyler yemiyorlar)
He is not washing dishes.  ( O, bulaşıkları yıkamıyor)
She is not reading book. ( O, kitap okumuyoruz)
We are not taking photo. ( Biz fotoğraf çekmiyoruz)
It is not eating something. (O, bir şeyler yemiyor)

Question Sentences ( Soru Cümleleri)

 

 

 

 

Am

I

eating

Chicken?

are

You

eating

Chickhen?

are

we

eating

Chickhen?

are

They

eating

Chickhen?

Is

He

eating

Chickhen?

Is

She

eating

Chickhen?

Is

ıt

eating

Chickhen?

Örnekler (Examples) :

Am i watching Tv. ( Televizyon izliyor muyum?)
Are you drinking milk . ( Süt içiyorsun musun?)
Is she waiting bus. ( O, otobüs bekliyorlar mı?)
Are they eating something ( Onlar bir şeyler yiyorlar mı?)
Is he washing dishes.  ( O, bulaşıkları yıkıyor mu?)
Is she reading book. ( O, kitap okuyor mu?)
Are we taking photo. ( Biz fotoğraf çekiyor muyuz?)
Is it eating something. (O, bir şeyler yiyor mu?)


Not: Soru cümlelerine uzun cevap verilebileceği gibi sadece yardımcı filler kullanılarak, kısa cevaplar da verilebilir.

+ Is it eating something?
     -Yes, it is.

+ Is she reading book?
     - No, it is not. (isn’t)

Fiilere gelen –ing takısı

=> Son harfi –e ile biten fiilere, -ing eki gelirken e”den önce gelen harf eğer ünsüz ise –e harfi düşer ve ing takısı eklenir.

Örnekler:

Come- coming       dance- dancing    take- taking

Write- writing     ride- riding    

Son iki harf sesli+sessiz ise sesli harf çift yazılır. –ing eki eklenir.

Cut- cutting
Plan- planning
Run- running


Not: “w,y ve x” harfleri sonda ise, çift yazılmaz.

Sonda iki sesli+ bir sessiz harf varsa –ing eki eklenir. Sessiz harf çift yazılmaz.

             Keep- keeping

Sonda iki sessiz harf varsa, -ing eki eklenir. Sessiz harf çift yazılmaz.

watch- watching
           Wash- washing

TIME EXPRESSIONS IN PRESENT CONTINUOUS TENSE (ŞİMDİKİ ZAMAN ZAMAN BELİRTEN İFADELER)

Now: şimdi
At the moment/ at the present: şu anda
Stil: hala

Time expressions ifadeleri, cümlelerin hangi zamanda olduğu konusunda bize yardımcı olur. Örneğin boşluk doldurma sorularında, time expressions ifadeleri, bize ipucu verecektir.

Use of Present Continous Tense ( Şimdiki Zamanın Kullanım Alanları)


Konuşma anında tam olarak neler olduğunu anlatmak, açıklamak için kullanılır. ( to describe something which is happening at the exact moment of speech)

Örnekler (Examples):   

I am reading book now. ( Şimdi kitap okuyorum)

I am watching Tv at the moment. ( Şu an Tv. izliyorum)

My mother smoking. ( Annem, sigara içiyor)

Why aren’t you going your home? ( Neden evine gitmiyorsun?)


Konuşma anında tam olarak gerçekleşmeyen ve etkisi uzun süren olayları anlatmak için kullanılır. (to describe an action that is taking place now but not at the exact moment of speech)

            
Örnekler (Examples):   

Ufuk is living in Rome.   ( Ufuk, Roma’da yaşıyor.)
She is working in Paris.  ( O, Paris’te çalışıyor.)

Gelecekte olması planlanan bir olayı anlatmak için kullanılır. (to describe an event which is planned in the future)

Örnekler ( Examples):

I am going to my aunt’s house on Saturday. (  Pazar günü teyzemi ziyarete gideceğim)

I am preparing meal for tomorrow ( Yarın için yemek hazırlıyorum)

NOT:

Bazı fiiller -“state verb” olarak adlandırılır- o yüzden bunlar (be+ing) takısı almaz. Çünkü Present Continuous Tense genel olarak, bir durumu bir eylemi ifade etmek için kullanılır.

Bu fiilerden bazıları şunlardır: love, need, want, realize, understand, dislike, mind, care, have, taste, smell, look, seem, exist, matter, prefer, fear, hate, surprise, forget, remember, think…

En basitinden “I love you” cümlesi, seni severim diye değil seni seviyorum şeklinde çevrilmektedir. Bu fiilerden bazıları soyut bir duyguyu bir düşünceyi ifade ediyorsa, Present Simple Tense ile kullanılır.