İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

Unit 1 - Lesson 5 Wh Questions

WH- QUESTİONS

İngilizcede, “wh- question” denilen, what,how,when,who, whose, where, why, which gibi kelimelerle kullanılan soru kalıpları vardır. Bu sorular genellikle, cümlede eksik olan bir öge yi vurgulamak için sorulur bu bakımdan, bu cümlelere, diğer cümlelerde olduğu gibi “yes ya da no” ile cevap verilmez.

Bu tür soru kalıpların genel olarak formül biçimleri şu şekildedir.

 

 

WH QUESTİON/ YARDIMCI FİİL/ ÖZNE/ FİİL/ NESNE
What is your name?

How did you learn English?

When is the exam?

Who is your English teacher?

Whose shoes are red?

Where are you from?

Why did you eat cake?

Which pencils are yours?
( Sizin adınız nedir?)

( Nasıl İngilizce öğrendiniz?)

( Sınav ne zaman?)

( Senin İngilizce öğretmenin kim?)

( Kimin ayakkabısı kırmızıdır?)

( Nerelisiniz?)

( Neden keki yedin?)

( Hangi kalemler sizinki?)

 

Soru Kelimeleri Kullanımları Örnek Cümleler
What (Ne/Neyi/Neye) Özne ya da nesneyi bulmak için kullanılır What is your father’s job? (Babanın mesleği nedir?)
When ( Ne zaman) Zarf tümlecini, eylemin yapıldığı/yapılacağı zamanı bildirmek için kullanılır When did you go to school? ( Okula ne zaman gittin?)
Which (Hangisi) Nesneleri ya da kişileri ayırt etmek ve belirlemek için kullanılır. Which movie is your favorite? ( Hangisi favori filmin)
How (Nasıl) Bir nesnenin ya da öznenin özellikleri hakkında bilgi edinmek için sorulan sorularda kullanılır. How are you? (Nasılsın?)
Where (Nerede/Neresi/Nereye) Öznenin ya da nesnenin neresi olduğunu ya da neteye yöneldiğini bulmak için kullanılır. Where are you from? (Nerelisin?)
Whose (Kimin) İyelik (sahiplik) hakkında bilgi edinmek için sorulur Whose is this bike? ( Bu bisiklet kimin?)
Why (Neden) Bir olayın ya da oluşumun sebebini belirlemek için kullanılır. Why are you sad? (Neden üzgünsün?)
What kind of Bir nesnenin özelliklerinin parçaları ile ilgili soru sormak için kullanılır. What kind of movies do prefer? ( Ne tür filmleri tercih edersiniz?)

 

Bu tablo, aslında soru kalıplarını tam olarak öğrenmek için yeterli olacaktır. Bu tabloda verilen günlük konuşmalarda en çok kullanılan akılda tutulması kolay olan soru kalıplarıdır.