İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

YAĞIŞ ŞEKİLLERİ

 

 

YAĞIŞ ŞEKİLLERİ

 

Yağışlar; havadaki nemin doyma noktasını aşıp, su damlacıkları, buz kristalleri veya buz parçacıkları şeklinde yoğunlaşmasıdır. Bu konu başlığı altında çeşitli yağış şekillerini isimlerini, İngilizce ‘deli karşılıklarını ve kullanımlarına ait örnekleri inceleyeceğiz. Aşağıdaki listede yağış şekillerine bir bakalım.

Çiy = Dew
Kırağı = Hoarfrost
Dolu = Hail
Yağmur = Rain
Kar = Snow
Kırç = Heavy Frost

Örnek:
A: What is this coming from the sky downwards?  Bu gökyüzünden aşağıya gelen şey nedir?
B: Super! It is snowing.  Süper! Kar yağıyor.
A: I have never seen a snow before.  Ben daha önce hiç kar görmedim.
B: Really? I can’t believe this.  Gerçekten mi? İnanmıyorum.

A: I saw something on the leaf this morning. What was that?  Bu sabah yaprağın üstünde bir şey gördüm. O neydi?
B: It was dew. It is kind of a rainfall happens in spring and summer.  O çiydi. Bu ilkbahar ve yazın oluşan bir yağış türüdür.
A: It is so wird that it happens in spring or in summer.  İlkbahar ya da yazın oluşması çok garip.

A: What is heavy frost?  Kırç nedir?
B: Heavy frost is a kind of rainfall. It is the water turning into an ice by falling on the cold objects. Kırç bir çeşit yağış türüdür. Su taneciklerinin soğuk cisimlere çarparak buz haline geçmesidir.
A: It is a strange rainfall.  İlginç bir yağış türü.