İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

YAŞINI SORMA ve SÖYLEME


YAŞINI SORMA ve SÖYLEME

Birisi ile tanıştığımızda, iş görüşmelerinde ve daha birçok alanda isim sorulması gibi yaş faktörü de ön plana çıkmaktadır. Bu konu içerisinde bir kişiye yaşını sorma şekillerini ve cevap verme ifadelerini inceleyeceğiz.

Aslında yaş sormak ve cevap vermek çok çeşitli değildir. Her ikisinin de belli bir kalıbı vardır. Ancak hem soruda hem de cevapta önemli olan nokta fiil kısmı olmaktadır. Cümle veya soruda geçen şahısa göre kullanılan fiil değişiklik göstermektedir.

Aşağıda yaşını sorma ve cevap vermeye ilişkin cümle yapılarına bir bakalım.

 
Yaş Sorma = How old + “be fiili” +Özne     
 
Yaş Söyleme = Özne + “be fiili” + Sayı (yaş) + years old     

Yukarıdaki tablolardan gördüğünüz üzere burada kullanılan fiil “be” fiilidir. “Be” fiili; birinci tekil şahıs için “am”, üçüncü tekil şahıs için “is” ve diğer şahıslar için “are” şekline dönüşmektedir. Bu yapılara ait örnekleri aşağıda inceleyelim.
 
Örnek:

A: How old are you?  Kaç yaşındasın?
B: I am 16 years old.  Ben 16 yaşındayım.

A: How old is Alice?  Alice kaç yaşında?
B: She is 32 years old.  O 32 yaşında.

A: Do you know how old am I?  Benim kaç yaşında olduğumu biliyor musun?
B: Yes, I know. You are 26 years old.  Evet, biliyorum. Sen 26 yaşındasın.

A: How old are Kader and Kadir?  Kader ve Kadir kaç yaşındalar?
B: Were they twins?  Onlar ikiz miydi?
A: Yes, they were born in same day.  Evet onlar aynı gün doğdular.
B: They are 13 years old then.  O zaman onlar 13 yaşındalar.