İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

Unit 7 - Pets

Bu bölümde 4.sınıftan 9. sınıfa kadar tüm İngilizce ders konularını örneklerle açıklayacağız. 

Tekil isimler ve sayılamayan isimler ile "there is" kullanıyoruz.

Çoğul isimler ve sayılabilen isimler ile "there are" kullanıyoruz.

İngilizce konuşurken bir şeyden kaç tane olduğunu sormak için de "how many?" deriz.

 

 

 

 

Hayvanlar / Animals
cat
dog
bird
chicken
cow
sheep
duck
donkey
horse
fish
frog
rabbit
bee
giraffe
mouse
monkey
lion
 
bear
tiger
elephant
parrot
snake

 

There are three cows, a sheep and three chickens in the farm.
There are bears, lions and tigers in the zoo.
 

 

-How many bears are there in the zoo?
-There are four bears  in the zoo
 

 

-Is there a horse in the farm?
-Yes, there is.
 

 

-Where are the tigers?
-They are in a cage.
-What colour is a tiger?
-It is orange, black and white.
 

 

-Are the lions in a cage too?
-Yes they are.

 

 

 

10
ten
16
sixteen
11
eleven
17
seventeen
12
twelve
18
eighteen
13
thirteen
19
nineteen
14
fourteen
20
twenty
15
fifteen
 
 

11 ve 12 nin söylenişleri özeldir. 13'ten 19'a kadar olan sayıları ise, ikinci rakamın sonuna "teen" ekleyerek söyleriz.
 

 

I have got twelve books in my bookcase.
There are thirteen monkeys in the zoo.
There are sixteen buttons on my telephone.
 

 

 

-Has a donkey got four legs?
-Yes, a donkey has got four legs. A horse has got four legs too.

Son Gelen Soru

Hayvan sesleri Bende tam bu konuyu araştırıyordum ve bazılarını biliyorum. Bees (Arılar) buzz. Cats(kediler) miaow. Mutlu olduklarında purr. Cockerels (genç horozlar) cock-a-doodle-doo. Cows(sığırlar) moo. Dogs (köpekler) woof woof. Hırlamak =growling. Ducks (ördekler) quack. Flies (sinekler) buzz. Frogs (kurbağalar) croak ya da ribbit. Geese (kazlar) honk. Goats (keçiler) bleat. Hens, chickens(Tavuklar) cluck. Horses (atlar) neigh. Mice (fare) squeak. Pigs (domuzlar)... Cevabı ve devamı için tıklayın >>