İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

Unit 10 - Cartoon Characters

 

 

Şu ana kadar hep "ben, sen, biz ve onlar" zamirlerini kullandık. Şimdi ise 3. tekil şahıs, yani "o" zamirini kullanmayı öğreneceğiz. İngilizce dilbilgisinde 3. tekil şahsın kullanımı biraz farklıdır, onun için tüm dikkatimizi konuya vermeliyiz.
 

 

I like reading books. My friend likes reading books too.
My dog hates cats.
My mother loves watching TV.
My sister loves playing volleyball.

 

 

 

Gördüğünüz gibi, fiilden sonra "-s" eki ekledik. Bunu sadece 3. tekil şahıslar için yaparız.
Superman can fly. He likes flying.
Spiderman can climb buildings. He loves catching criminals.

 

 

 

Negatif yapacağımız yerlerde ise, "don't" yerine "doesn't" kullanırız.
My friend's cat doesn't like water. He hates water.
Tom doesn't like Jerry. He hates Jerry.
My mother doesn't like playing computer games. She hates them.

 

 

 

Erkekler için "he", kadınlar (dişiler)  için "she" kullanılır.
My sister likes studying maths but she doesn't like studying history.
My friend doesn't like cheese but she loves pizza.

 

 

 

Soru cümlelerinde "do" yerine "does" kullanırız. Ancak unutmayalım, sadece 3. tekil şahıslar için "does" kullanıyoruz. Diğer şahıslarda yine "do" kullanacağız.
-Does Gloria like Superman?
-Yes, she loves Superman.
-What about you?
-No, I don't like superman much but I like Batman.

 

-Does your car go very fast?
-No, my car is old.