İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

Unit 2 - Hobbies and Interests

 

 

 

I have got some free time.
My favourite free time activity is cycling.
My hobby is collecting stamps.

 

Meet Bill. He is my best friend.

 

 

I like playing basketball. Bill likes playing basketball too.
I like listening to rock music but Bill likes listening to classical music.
Bill and I like playing computer games.
Bill and I dislike reading a newspaper.
I like studying maths. I am very good at maths. Bill dislikes maths. He isn't good at maths.
My favourite free time activity is dancing.
Bill's favourite free time activity is painting.

 
My father is a photographer. He likes taking photograps.
I like watching cartoons but my father dislikes it.
My father dislikes fishing. I dislike fishing too.

Gördüğünüz gibi, sevdiğimiz şeylerden bahsederken "like" fiilini kullanırız. Sevmediğimiz şeylerden bahsederken ise "dislike" fiilini kullanırız. Ayrıca bunun yerine "don't like" da diyebiliriz.

En çok dikkat etmemiz gereken şey şudur; Eğer cümlenin öznesi "o" ise, yani 3. tekil şahıs ise fiilin sonuna "-s" eki eklenmelidir.
I like painting.
He likes fishing.
I dislike reading a story.
Mary dislikes swimming.

 
Olumsuz halde 3. tekil şahıs için "doesn't" kullanılır.
I don't like going for a walk.
She doesn't like cycling.

 
Unutmayalım, "-s" eklenmesi için öznenin hem tekil olması, hem de 3. şahıs olması lazım. "ben" veya "sen" özne olursa "-s" kullanılmaz!
 
Ten students like playing basketball but three students dislike it.
I like playing basketball and playing chess.
 
All students like swimming.
No student likes playing golf.
 

Bir de soru cümlesi kurmayı öğrenelim. Cümlenin başına "do" sözcüğü ekleriz.
-I like running. Do you like running?
-Yes, I do.         veya        Yes, I like running.

 
Eğer özne 3. tekil şahıs ise, "does" ekleriz. "does" eklemişsek, yüklemin sonuna "-s" eklenmez.
-Does Tolga like running?
-Yes, he does.         veya        Yes, he likes running.
-Does Aygün like running too?
-No, she doesn't.    veya        No, she doesn't like running.
 

 Gördüğünüz gibi, hobilerimiz veya ilgi alanlarımızdan bahsederken geniş zamanı kullanıyoruz.

İngilizce çalışırken geniş zamanın kurallarını hep tekrar edelim.  Olumlu, düz cümleler kurarken, he, she, it özneleri ile kullandığımız  fiilllerin sonuna -s takısı getirmeyi unutmayalım. 

Yine 3. tekil şahıslar ile soru ve olumsuz cümleler yaparken, does yardımcı fiilini kullanıp, -s takısını kaldırmayı unutmayalım.