İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

Unit 6 - Physical Education

 

 

Kendimizden ingilizce olarak bahsederken, yeteneklerimiz hakkında da bir şeyler anlatırız. Becerilerimizi "can" kelimesiyle anlatabiliriz.  "can" cümleye "yapabilir" anlamı katar.  can den sonra gelen fiil hep yalın haldedir.

I can ride a bicycle.
Ali can swim.
I can run fast.
-Can you play table tennis?
-Yes, I can.

 

 

Olumsuz yapmak için "can" yerine " can't " deriz. Böylece cümleye "yapamaz" anlamı katmış oluruz. Can't " cannot "  ifadesinin kısaltılmış halidir.  Yani can yerine cannot da diyebiliriz.
-Can you lift weights?
-No, I can't.

 

I can't play volleyball.
I cannot swim.

I have got a baby brother. He is one year old. He can't speak. He can't run. He can't jump.
I can jump but my brother can't.
I can talk but my brother can't.

 

My friend can swim very fast but I can't.
My friend and I can play table tennis.

 

 

Soru haline getirmek için "can"i cümlenin başına getiririz.  Yine yüklem olan fiil yalın halde kalır.

-Can you ride a bicycle?
-Yes I can.
-Can you drive a car?
-No I can't, but my father can.

 

A cat can climb trees but a dog can't
A cat and a monkey can climb trees.
A fish can swim but a bird can't

 

 

-Can a rabbit run fast?
-Yes it can.
-Can it fly too?
-No, it can't fly